M.Sc Ying Liun vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Chinese Text Entry with Mobile Devices (Kiinankielisen tekstin syöttö mobiililaitteisiin)

tarkastetaan 3.12.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori I. Scott MacKenzie (Yorkin yliopisto, Kanada). Kustoksena toimii professori Kari-Jouko Räihä.

                                                ***

Ying Liu on syntynyt Shandongissa Kiinassa ja hän on suorittanut M.Sc -tutkinnon Zhejiangin yliopistossa Hangzhoussa Kiinassa. Hän on työskennelyt Nokia Research Centerissä Principle Researcherinä vuodesta 2008 lähtien.

Liun väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen sarjassa, Dissertations in Interactive Technology, Number 12,  Tampereen yliopisto, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8271-7, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1026, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8299-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Ying Liu, puh.+861 3801189354, ying.y.liu@nokia.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Tietokoneiden ja nykyaikaisten matkapuhelimien käytön kannalta on olennaista, että niihin voidaan syöttää tekstiä tehokkaasti. Kiinan kielen eri murteita puhuu äidinkielenään noin viidesosa maailman väestöstä eli yli miljardi ihmistä. Kiinan kielen merkki- ja tavuperustaisuus tekee siitä tekstinsyötön kannalta ainutlaatuisen haastavan. Monet kiinalaisista merkeistä ovat rakenteeltaan monimutkaisia ja homofonisia (ääntyvät samalla tavoin) joidenkin muiden merkkien kanssa. Syötettäessä tekstiä näppäimistöltä tavallinen tapa on käyttää ns. pinyin-koodeja, joiden avulla kukin kiinan merkki voidaan esittää useasta latinalaisen aakkoston merkistä koostuvana koodina. Homofoniasta johtuen tarkoitettu kiinan kielen merkki joudutaan tämän jälkeen vielä valitsemaan usean vaihtoehdon joukosta, mikä tekee tekstinsyöttöprosessista vaikeampaa kuin romaanisten kielten tapauksessa. Lisäksi on otettava huomioon Kiinan eri osissa puhutut useat murteet. Kaikki nämä tekijät yhdessä tekevät kiinankielisen tekstin syötöstä tietokoneille haastavaa.

Tämän väitöskirjan tavoitteena on parantaa kiinankielisen tekstin syöttötapojen käyttäjäkokemusta käytettäessä matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita. Väitöskirjassa tutkitaan empiiristen kokeiden ja mallinnuksen avulla uusia tekstinsyöttötapoja ja niiden käyttöä. Tutkimuksen kohteena on neljä erilaista tekstinsyöttötapaa: kiinankielen käsinkirjoituksen tunnistus, pyörivän kiekon avulla tapahtuva tekstinsyöttö, mandariinikiinaan perustuva sanelu, ja numeronäppäinten avulla tapahtuva pinyin-koodien syöttö. Työssä ehdotetaan uusia tekniikoita sekä käsinkirjoituksen tunnistukseen että kiekkoa käyttävään pinyin-koodien syöttöön. Empiirisissä kokeissa osoittautui että käyttäjät pitivät uusista tekniikoista. Mandariinikiinalle on suunniteltu lyhytviestien sanelusovellus, josta on tehty kaksi käyttäjäkoetta. Myös numeronäppäinten avulla tapahtuvaa pinyin-koodien syöttöä on tutkittu kahdessa kokeessa. Ensimmäisessä kokeessa vertailtiin viittä eri menetelmää. Se tuotti suunnitteluohjeita etenkin koskien fraasien (useamman merkin kokonaisuuksien) syöttöä, tekniikkaa joka voi nopeuttaa tekstinsyöttöä. Toisen osatutkimuksen tuloksena on tekstinsyöttöä kuvaava malli, jonka avulla voidaan ennustaa menetelmän nopeutta kun syötettäessä ei tehdä virheitä.

Tutkimus johti myös useisiin jatkotutkimuskysymyksiin. On tarpeen kehittää tehokkaampia menetelmiä tilanteeseen, jossa merkki joudutaan valitsemaan useista vaihtoehdoista. Kehityspotentiaalia on myös merkkien perustana olevien viivojen tunnistustavoissa sekä kosketusnäytöllä esitettyjen näppäimistöjen paremmassa hyödyntämisessä.