FM Tuuli Talvitie-Kellan etnomusikologian alaan kuuluva väitöskirja

Hääpolskasta haitarijatsiin - 1900-luvun alun tanssimusiikkikulttuuri eteläpohjalaisten tanssisoittajien kertomana, kokemana ja soittamana (From wedding polska to accordion jazz - The change and stability in dance music culture in the beginning of 20th century)

tarkastetaan 11.12.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Hannu Saha (Sibelius-Akatemia). Kustoksena toimii professori Jarkko Niemi.

                                                ***

Tuuli Talvitie-Kella on syntynyt Keravalla ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Väitöskirjatyönsä aikana hän on toiminut Suomen Akatemian -tutkimushankeessa vuosina 2005-2007 sekä Musiikin ja näyttämötaiteen valtakunnallisessa tutkijakoulussa vuosina 2005-2010.

Talvitie-Kellan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1572, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8292-2, ISSN 1455-1616 sekä Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisusarjassa, ISSN 0785-2746. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1022, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8293-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi sekä Suomen Etnomusikologinen Seura www.etnomusikologia.fi.

Lisätietoja: Tuuli Talvitie-Kella, puh. 044-505 8753, s.tuuli.talvitie@uta.fi, http://www.vaitostyo.blogspot.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Tuuli Talvitie-Kella väittelee 11.12.2010 Tampereen yliopistossa aiheella Hääpolskasta haitarijatsiin - 1900-luvun alun tanssimusiikkikulttuuri eteläpohjalaisten soittajien kertomana, kokemana ja soittamana. Väitöskirja kertoo eteläpohjalaisista tanssisoittajista, heidän elämänkertomuksistaan ja soittotyyleistään. Heidän elämänkertomuksiinsa eläytyen ja soittotyylejään imitoiden Talvitie-Kella on luonut kuvaa siitä, minkälainen oli tanssimusiikkikulttuuri 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Etelä-Pohjanmaalla.

Talvitie-Kella vastaa tutkimuksessaan kysymykseen: minkälaisena eteläpohjalainen tanssimusiikkikulttuuri ja sen muutoksen elementit (radio, 5-rivinen haitari, uudet tanssit ja yhtyemuoto) ilmenevät yksittäisten soittajien elämänkertomuksissa, heidän repertuaareissaan ja soittotyyleissään.

Käyttämillään tutkimusmenetelmillä Talvitie-Kella uudistaa omalta osaltaan musiikintutkimuksen kenttää. Yksi työn tavoitteista on ollut soveltaa taiteellisen tutkimuksen käytänteitä tieteelliseen tutkimukseen ja avata tieteellisen tutkimuksen tuloksia taiteellisin keinoin. Tutkimuksen raportoinnissa perinteisen väitöskirjan rinnalla on konserttitallenne, joka on tallennettu Talvitie-Kellan väitöskirjakonserteista tammikuussa 2009. Hääpolskasta haitarijatsiin – Väitöskirja soi! -tallenne kertoo hääpelimanneista ja tanssiorkesterien viulisteista. Se kertoo 1900-luvun alun tanssimusiikkikulttuurista, kyseisellä aikakaudella tapahtuneista muutoksista kulttuurissa ja musiikissa sekä muutoksen elementeistä. Tallenne kertoo hääpelimannien ja tanssiorkesterien viulistien soittotyyleistä ja heidän ohjelmistoistaan. Tavoite on ollut juonellisten konserttien ja dvd-tallenteen keinoin saada väitöskirjatyön tutkimustulokset soimaan sekä avata tieteellisen tutkimuksen tuloksia taiteellisin keinoin. Teksti ja tallenne täydentävät toisiaan: teksti kertoo sen, mitä konserteissa ei ollut mahdollista selittää; tallenteelta voi kuulla, nähdä ja kokea sen, mitä tekstillä ei voi välittää.

Väitöskirjakonserttien prosessi oli merkittävä osa tutkijan käyttämää musiikillisen toiminnan menetelmää. Prosessi on tuottanut uutta tutkimusaineistoa, ja prosessi on ollut analyysiväline elämänkertomusten, repertuaarien ja soittotyylien jäsentämisessä tieteelliseksi kertomukseksi. Konserttisarjan ja konserttitallenteen avulla Talvitie-Kella on yhdistänyt tiedettä ja taidetta uudenlaisella, mutta vahvasti etnomusikologiseen perinteeseen pohjautuvalla tavalla.