YTL Merja Helteen tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

Toimitustyö muutoksessa. Toiminnan teoria ja mediakonseptin käsite tutkimuksen ja kehittämisen kehyksenä (Changing journalism. Activity theory and media concept as a framework of analysis)

tarkastetaan 15.1.2011 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Tom Moring (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori emeritus Kaarle Nordenstreng.

                                                ***

Merja Helle on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän toimii tutkimuspäällikkönä Mediakonseptilaboratoriossa.

Helteen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1578, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8312-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1031, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8313-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja:
Merja Helle, puh. 050 4485 111, merja.helle@aalto.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksessa tarkastellaan digitalisoinnin ja lisääntyneen mediakilpailun vaikutuksia journalistiseen työhön. Muutosta tarkastellaan kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen kautta. Aineisto on kerätty toiminnan teoriaan perustuvissa kehittämisinterventiossa vuosina 1996-2007 kolmessa painetussa sanomalehdessä, yhdessä sanomalehden verkkosivuston uudistamishankkeessa ja yhdessä aikakauslehdessä.

Kehittämis- ja tutkimusmenetelmänä on käytetty muutoslaboratoriota, kehitysvuoropuhelua ja tutkimuksen aikana kehitettyä mediakonseptin käsitettä ja mediakonseptilaboratoriota.

Tutkimuksessa ilmeni, että toimituksissa ja toimittajilla on  erilaisia käsityksiä siitä kenelle he lehteä tekevät ja mitä on hyvä journalismi. Käytettyjen kehittämismenetelmien avulla paikallistettiin toiminnan kohteen häiriöt ja ristiriidat käytännössä ja kehitettiin konkreettisia välineitä, kuten mallilukijan käsite työn kohteen uudistamiseksi. Journalistisen työn kohde on muuttumassa lukijoiden mielenkiintoa ja tarpeita korostavaan suuntaan ja työn organisointi lähestyy anglo-amerikkalaista suunnittelevaa ja editoivaa työtapaa.