LL Olli Väistön kirurgian (ortopedian ja traumatologian) alaan kuuluva väitöskirja

Intramedullary nailing of tibial shaft fracture - with special attention given to anterior knee pain (Säärimurtuman ydinnaulauksen jälkeinen polven etuosan kipu)

tarkastetaan 1.4.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Eero Hirvensalo (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori emeritus Markku Järvinen.

                                                ***

Olli Väistö on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Väistön väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1590, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8359-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1046, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8360-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

LEHDISTÖTIEDOTE

Säärimurtuma on yleinen vamma varsinkin nuorilla ja keski-ikäisillä aikuisilla. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana salpausydinnaulauksesta on tullut suosittu metodi sääriluun umpimurtumien ja viime vuosina myös avomurtumien hoidossa. Ydinnaulauksen etuina ovat murtuma-alueen pysyminen suljettuna ja luukalvon verenkierron säilyminen, mahdollisuus varhaiseen nivelten kuntouttamiseen, raajan leikkauksen jälkeisen tarkkailun helppous, vähäiset haavaongelmat, luun kannalta hyvä mekaaninen tuki ja hyvä luutumistodennäköisyys sekä potilaan nopea työkyvyn palautuminen.

Yleinen komplikaatio sääriluun murtuman ydinnaulauksessa on polven etuosan kipu, joka aiheuttaa usein myös alaraajan toimintakyvyn heikkenemistä. Kipu ilmaantuu muutamien kuukausien kuluttua operaatiosta. Polven etuosan kivun insidenssi on vaihdellut 10 %:sta 86 %:in. Ydinnaulauksen jälkeisen polven etuosan kivun etiologia on moninainen ja osin epäselvä. Sen syyksi on esitetty mm. vamman aiheuttamaa kudosvauriota, ydinnaulausmenetelmiä, ydinnaulauksen aiheuttamia anatomisia muutoksia polvessa ja ydinnaulan läsnäoloa. Mitään yhtä selkeästi varmaa etiologista syytä polvikivulle ei ole löytynyt.

Tässä tutkimuksessa todettiin, ettei naulan sisäänvientitavalla ole merkitystä sääriluun ydinnaulauksen jälkeiseen polven etuosan kipuun. Polvikipua esiintyi potilailla, joilla naulaus oli tehty polvilumpiojänteen lävitse tai polvilumpiojänteen vierestä. Polvikipuisten potilaiden polvilumpiojänteen alueella ei ollut ultraäänitutkimuksessa poikkeavia löydöksiä, eikä polvilumpiojänteen ja arven seudussa ollut verenkierrossa eroa polvikipuisten tai kivuttomien välillä. Polvikipuisilla potilailla oli heikkoutta polven lihasvoimissa kolme vuotta naulauksen jälkeen. Lihasvoimien puoliero tasoittui kahdeksassa vuodessa, mutta polvikipuisilla eroa oli edelleen polven ojentajavoimissa. Kahdeksan vuoden seurannan jälkeen polvikipu oli hävinnyt suurelta osalta potilaita kokonaan ja vähentynyt lopuiltakin potilailta. Naisilla esiintyi ydinnaulauksen jälkeen selvästi enemmän polvikipua, mikä on syytä huomioida naulauksen jälkeistä kuntoutusta sunniteltaessa. Naiset saattaisivat hyötyä ohjatusta fysioterapiasta ja tehostetusta kuntoutuksesta. Aktiivinen reisilihaskuntoutus leikkauksen jälkeen saattaa vähentää polvikivun esiintyvyyttä ja helpottaa potilaiden kuntoutumista työkykyisiksi.

Ydinnaulaus on säärimurtuman tehokas hoitomuoto. Potilaat toipuvat työkykyisiksi nopeammin kuin konservatiivisen hoidon jälkeen. Lähes kaikki palaavat entiseen työhönsä varsin nopeasti ja saavuttavat murtumaa edeltävän suoritustasonsa. Nuoret ja fyysisesti aktiiviset potilaat saattavat hyötyä ydinnaulan poistosta ajatellen polven etuosan kivun häviämistä ja kuntoutumista. Polven etuosan kipu säärimurtuman ydinnaulauksen jälkeen ei ole estä polven ydinnaulaukselle. Kipu on yleensä suhteellisen lievää, se ei haittaa merkittävästi päivittäistä elämää eikä huononna elämänlaatua. Lisäksi polven etuosan kipu häviää suurelta osalta potilailta ajan kuluessa.