M.A. Nygmet Ibadildinin valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja

Role of the Old and New Institutional Framework in Combating the Resource Curse in Kazakhstan (Vanhojen ja uusien instituutioiden rooli luonnonvarakirouksen torjunnassa Kazakstanissa )

tarkastetaan 29.4.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on Ph.D. Indra Øverland (Norwegian Institute of International Affairs - NUPI). Kustoksena toimii professori Heikki Paloheimo.

                                                ***

Nygmet Ibadildin on syntynyt Karagandassa Kazakstanissa ja hän on suorittanut Master of Arts -tutkinnon Californian Fresno State yliopistossa.

Ibadildinin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1600, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8390-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1058, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8391-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Nygmet Ibadildin, puh. +7777 4137319, Nygmet.Ibadildin@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE


Tutkimuksessa tarkastellaan äkilliseen, resurssivetoiseen korkeasuhdanteeseen liittyviä kysymyksiä. Valtavien öljyvarojen ja muiden luonnonvarojen saatavuus ja niiden hyödyntämisestä syntyneet lisätulot (rent) voivat haitata taloudellista kasvua ja poliittista kehitystä valtiossa, jonka instituutiot ovat hauraita, tai post-sosialistisessa valtiossa.

Kazakhstan on eräs esimerkki useita vuosia jatkuneesta resurssivetoisesta noususuhdanteesta ja suhdanteen poliittisista ja taloudellisista tuloksista. Taloudellisesta kasvusta tuli oikeutus poliittisen kilpailun puutteeseen ja valtaresurssien keskittämiseen. Näin ollen post-sosialistinen transitio resursseiltaan rikkaassa valtiossa on ongelmallista, jos instituutiot eivät kehity vastaavasti.