KTL, HM Nina Sainion vero-oikeuden alaan kuuluva väitöskirja

Yritysjärjestelyt arvonlisäverotuksessa (Reorganization of a business in Value Added Taxation)

tarkastetaan 20.5.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Esko Linnakangas (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Penttilä.

                                                ***

Nina Sainio on suorittanut kauppatieteiden lisensiaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän toimii  vero-oikeuden yliopistonlehtorina.

Sainion väitöskirja ilmestyy Lakimiesliiton Kustannuksen julkaisuna, Helsingin Kamari Oy, Helsinki 2011. ISBN 978-952-246-127-8.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:  www.kauppakamarikauppa.fi/kirjakauppa, Puh. 09/2286 0353

Lisätietoja: Nina Sainio, puh.   0400 905 321, nina.m.sainio@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE


Yritysjärjestelyjen tarkoituksena on toimia välineenä yritys- ja omistusrakenteiden joustavissa muutoksissa. Yritysjärjestelyjen ominaispiirteenä voidaan pitää sitä, että järjestelyt koskevat yritystä, sen omaisuutta tai osakkeita. Lisäksi järjestelyjä ei tehdä markkinaehdoilla yritykseen nähden ulkopuolisen hankkijan, asiakkaan tai rahoittajan kanssa. Yritysten liiketoimintaa voidaan yritysjärjestelyjen yhteydessä muokata tehokkaammaksi tai kannattavammaksi sekä luoda sille paremmat kilpailuedellytykset markkinoilla.

 Tutkimus tuo esiin niitä yritysjärjestelyihin liittyviä seikkoja, joilla voi olla vaikutusta yritysten arvonlisäverotuksessa. Lisäksi selvitetään arvonlisäverotuksen vaikutuksia järjestelyjen osapuolille erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa. Tutkimuksessa on huomioitu eri yritysmuodoissa toimivat yritykset. Tutkimus selvittää yritysjärjestelyjen käsitettä ja siihen liittyvien säännösten sisältöä sekä Suomen lainsäädännön että Euroopan unionin direktiivien osalta. Tutkimuksessa selvitetään myös arvonlisäverotukseen kytkeytyviä tuloverotuksen ja varainsiirtoverotuksen kysymyksiä.

Laajasti ajatellen yritysjärjestelyihin voidaan katsoa kuuluvaksi sulautumisen, jakautumisen, liiketoimintasiirron ja osakevaihdon lisäksi yritysmuodon muutokset sekä yrityskaupat. Tutkimuksessa tarkastellaan myös yrityksen liiketoiminnan lopettamistilanteita sekä osakekauppoihin liittyviä kysymyksiä. Tarkastelu koskee sellaisia järjestelyjä, joissa on kyse jo toimivan yrityksen omistuksen tai rakenteen muokkaamisesta.