KM Mikko Ahosen tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja

Designing an Information System for Open Innovation - Bridging the Gap between Individual and Organisational Creativity (Avointa innovaatiota tukevan tietojärjestelmän rakentaminen - tuki niin yksilön kuin organisaation luovuudelle)

tarkastetaan 20.5.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni A:n auditoriossa 1081, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Ola Henfridsson (Chalmers University of Technology). Kustoksena toimii professori emeritus Pertti Järvinen.
                                                ***

Mikko Ahonen on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on aikaisemmin on työskennellyt IT-alalla ja nykyään hän työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa sekä on osakkaana Sustainable Mobile Oy:ssa.

Ahosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1606, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8420-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1066, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8421-6, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Mikko Ahonen, puh. 03-3551 8069, mikko . ahonen [at] uta . fi, http://www.uta.fi/~mikko.ahonen/

LEHDISTÖTIEDOTE

Innovatiivisuutta pidetään yhtenä keskeisenä yrityksen menestystekijänä. Tämä tietojenkäsittelytieteiden väitöskirja tarkastelee, miten tietojärjestelmiä on mahdollista hyödyntää yrityksen innovaatiotoiminnassa. Kiinnostuksen kohteena on niin työntekijöiden kuin asiakkaiden luovuuden, oppimisen ja ongelmanratkaisukyvyn tukeminen. Aloitelaatikot ja innovaatiokilpailut eivät perinteisesti ole riittävästi motivoineet työtekijöitä. Innovaatioprosessin alkupäähän on mahdollisesti panostettu liian vähän. Tästä lähtökohdasta tutkimuksessa suunniteltiin kolme erilaista artefaktia, jotka vastaavat innovaatioprosessin avaamisen haasteeseen ja avoimen innovaation vaatimuksiin. Tietojärjestelmän toimivuutta ja käytettävyyttä pilotoitiin pk-yrityksessä. Rakentamistyössä hyödynnettiin suunnittelutieteellisiä menetelmiä ja Delfoi-menetelmällä kerättyjä kansainvälisten avoin innovaatio –asiantuntijoiden näkemyksiä.

Tutkimuksen konkreettisina tuloksina on kolme artefaktia, ohjelmistoprototyyppejä ja tietojärjestelmäkuvauksia. Tulokset myös osoittavat, että oppimista tukevien työkalujen ja yhteisötuen integrointi innovaatioprosessiin on kannatettavaa, mutta itse tietojärjestelmän rakentaminen on haastavaa. Tietotekniset apuvälineet eivät välttämättä auta innovaatiotoiminnassa, jos ne aiheuttavat keskeytyksiä, haittaavat ajattelutyötä tai eivät integroidu päivittäiseen työprosessiin. Tutkimus sisältääkin kritiikkiä langattomista tietojärjestelmistä, niin ajanhallinnan kuin terveysriskin näkökulmasta.

Haasteena yrityksissä on johdon tavoitteiden saaminen lähelle henkilöstön ja potentiaalisten asiakkaiden tavoitteita. Tämä korostuu entisestään innovaatiotoimintaa tukevaa tietojärjestelmää rakennettaessa.  Siksi henkilöstönkehittämisen (HR) integrointi innovaatiotoimintaan nähtiin tässä tutkimuksessa tärkeänä. Samoin tietojärjestelmä voi sisältää ePortfolio-työkaluja, jotka avustavat esimiehiä tunnistamaan työntekijän kiinnostuksen kohteet ja samanaikaisesti avustavat työtekijää ottamaan huomioon liiketoiminnan haasteet ja yrityksen strategiset tavoitteet ideoinnissaan. Innovaatiotoiminta on nykyään tehokkaimmillaan myös asiakkaiden ja potentiaalisten kuluttajien sisällyttämistä ideointiin ja ongelmanratkaisuprosessiin. Tähän väitöstyö toi uutta tietoa, mutta samalla osoitti avoimen innovaation haasteet ja kannusti jatkamaan alueen tutkimusta yhteisöjen käyttämien tietojärjestelmien ja sosiaalisen median parissa.