FM Sami Syrjämäen filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Sins of a Historian. Perspectives to the problem of anachronism (Historioitsijan synnit. Näkökulmia anakronismin ongelmaan)

tarkastetaan 23.9.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Iain Hampsher-Monk (Exeterin yliopisto, Englanti). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.

                                                ***

Sami Syrjämäki on syntynyt Kemissä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii koordinaattorina Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitoksella .

Syrjämäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1639, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8524-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1101, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8525-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Sami Syrjämäki, puh. 044 540 0268, sami.syrjamaki@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Anakronismi on historiantutkimuksen keskeisiä metodologisia ongelmia. Anakronistisessa historian tulkinnassa historioitsija sijoittaa tutkimaansa aikakauteen käsitteitä tai ajattelutapoja, jotka kuuluvat johonkin toiseen aikakauteen. Tutkimus laajentaa teoreettista ymmärrystä anakronismeista sekä luo tulkintakehikon, jonka avulla anakronismeja on mahdollista välttää erityisesti intellektuaalihistoriassa.

Intellektuaalihistoriassa anakronismeihin päädytään mm. silloin kun ei huomata eroja omien ja menneisyyden henkilön ajattelutavoissa tai tavoissa käyttää käsitteitä. Tutkimuksen keskeinen strategia on tuoda esiin mahdollisia historiallisten katkosten paikkoja ja siten mahdollistaa anakronismien monipuolinen tunnistaminen. Työssä nostetaan esiin se seikka, että vaikka historioitsijan ei olekaan mahdollista varmistua tulkintansa anakronismittomuudesta, niin siitä ei seuraa etteikö historiallinen kuvaus voi periaatteessa välttää anakronistiset kuvaukset.

Tutkimus rakentuu pitkälti Quentin Skinnerin, W. B. Gallien ja Ludwig Wittgensteinin ajatusten päälle.