LL Joonas Haapasalon anatomian alaan kuuluva väitöskirja

Carbonic Anhydrases II, IX and XII in Astrocytic Gliomas: Their relationship with clinicopathological features and proliferation (Hiilihappoanhydraasit II, IX ja XII astrosyyttisissä glioomissa: yhteys kliinispatologisiin muuttujiin ja proliferaatioon)

tarkastetaan 6.10.2011 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Seppo Pyrhönen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Parkkila.

                                                ***

Joonas Haapasalo on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun yliopistossa.

Haapasalon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1647, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8544-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1108, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8545-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

LEHDISTÖTIEDOTE

Hiilihappoanhydraasit astrosyyttisissä glioomissa

Diffuusisti infiltroivat astrosytoomat ovat primaareista aivokasvaimista yleisimpiä ja pahanlaatuisimpia. Nykyisillä hoitomuodoilla, kasvaimen kirurgisella poistolla sekä mahdollisella sädehoidolla ja kemoterapialla, ei saavuteta sairautta parantavaa hoitotulosta. Gliooman aggressiivisinta tautimuotoa eli glioblastoomaa sairastavien kuolleisuus on kolmannen vuoden jälkeen 95 prosenttia. Tutkimuksen kohteena olevat hiilihappoanhydraasit (carbonic anhydrase, CA) ovat keskeisiä syövän synnyssä monissa kasvaimissa. Niiden ilmentyminen liittyy usein potilaiden huonoon ennusteeseen, ja niitä on pidetty mahdollisina kohdemolekyyleinä syöpähoidoille.

Syöpäsolujen lisääntynyt jakautuminen eli proliferaatio on tyypillinen piirre aggressiivisille glioomille. Väitöskirjassa kuvattiin uusi proliferaatiovärjäysmenetelmä (Ultrarapid-Ki67®). Tämän avulla voidaan neurokirurgisen leikkauksen aikana tehdä nopeasti diagnostiikkaa helpottava Ki-67 –värjäys jääleikenäytteestä. Sen tulokset olivat morfologisesti ja kvantitatiivisesti identtiset verrattuna tavalliseen Ki-67 / MIB-1 -värjäykseen.

Lisäksi väitöskirjassa kuvattiin ensimmäistä kertaa hiilihappoanhydraasien II, IX ja XII ilmentyminen laajassa astrosytooma-materiaalissa. Immunohistokemia osoitti CA II:n ilmentyvän glioblastoomien uudisverisuonien endoteelissä. CA IX sekä CA XII esiintyivät pääasiassa syöpäsoluissa. RT-PCR -menetelmän avulla havaittiin, että CA XII on pääasiallisesti vaihtoehtoisen silmukoinnin avulla tuotettu lyhyempi variantti. CA -entsyymit eivät assosioituneet syöpäsolujen proliferaatioon.  Endoteeliin paikantuvan CA II:n sekä syöpäsolujensisäisten CA IX:n ja CA XII:n esiintyminen ennusti potilaiden lyhyempää eloonjäämisaikaa. Lisäksi CA IX ja CA XII toimivat itsenäisinä ennustetekijöinä monimuuttuja-analyyseissä.

Tutkimuksen johtopäätöksinä Ki-67 –pikavärjäysmenetelmä (Ultrarapid-Ki67®) on nopeutensa ja luotettavuutensa perusteella käyttökelpoinen kasvaimien leikkauksenaikaisessa diagnostiikassa. Hiilihappoanhydraasit ilmentyvät laajasti astrosyyttisissä glioomissa. Niillä vaikuttaisi olevan tärkeä biologinen merkitys kasvainten pahanlaatuistumisessa, ja ne toimivat ennustetekijöinä.