LL Pirjo Ilanne-Parikan sisätautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Metabolic Syndrome - Lifestyle intervention in subjects with impaired glucose tolerance (Metabolinen oireyhtymä - elintapaohjaus heikentyneen sokerisiedon omaavilla henkilöillä)

tarkastetaan 11.11.2011 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Seppo Lehto (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Jukka Mustonen.

                                                ***

Pirjo Ilanne-Parikka on syntynyt Valkeakoskella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja sisätautien erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii ylilääkärinä Suomen Diabetesliitossa.


Ilanne-Parikan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1658, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8575-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1120, Tampere University Press 2011. ISBN 978-951-44-8576-3, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Pirjo Ilanne-Parikka, puh. 0400 723 651, pirjo.ilanne-parikka@diabetes.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Metabolinen oireyhtymä - yksilöllinen elintapaohjaus tuo lisätehoa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn

Metabolista oireyhtymää luonnehtii alentunut insuliiniherkkyys sekä tyypin 2 diabetekselle ja sydän- ja verisuonisairauksille altistavien riskitekijöiden kasauma: vyötärön ympärysmitan kasvaminen, kohonnut verensokeri, kohonnut verenpaine ja rasva-aineenvaihdunnan häiriytyminen.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin metabolisen oireyhtymän esiintymistä, tehostetun elintapa-ohjauksen, painonmuutoksen ja liikunnan vaikutusta oireyhtymän osatekijöihin sekä elintapaohjauksen pitkäaikaista vaikutusta tyypin 2 diabeteksen ilmaantumiseen siihen suuressa sairastumisvaarassa olevilla henkilöillä. Tutkittavina oli 522 tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimukseen (DPS-tutkimus) osallistunutta henkilöä, jotka satunnaistettiin kahteen ryhmään. Tehostetun ohjauksen ryhmä sai yksilöllistä ruokavalio- ja liikuntaneuvontaa ja kontrolliryhmä yleistä ohjausta laihduttamiseen ja elintapojen muuttamiseen.

Tehostetun ohjauksen ryhmään osallistuneet henkilöt liikkuivat enemmän, saivat ruuastaan vähemmän rasvaa, enemmän hiilihydraatteja ja kuitua sekä laihtuivat enemmän kuin kontrolliryhmään osallistuneet. Metabolinen oireyhtymä korjaantui tehostetun ohjauksen ryhmässä kaksi kertaa useammin. Myös insuliiniresistenssiä kuvastavat veriarvot sekä ”hyvän” HDL-kolesterolin pitoisuus olivat tehostetun ohjauksen ryhmässä paremmat.
Kohtuu- tai voimakaskuormitteinen kestävyysliikunta ja lihasvoimaharjoittelu edistivät metabolisen oireyhtymän korjaantumista ja vähensivät oireyhtymän kehittymistä. Liikunta, erityisesti lihasvoimaharjoittelu, korjasi kohonnutta verensokeria ja rasva-aineenvaihdunnan häiriötä, mutta vyötärölihavuudessa ja kohonneessa verenpaineessa ei tapahtunut merkittävää korjaantumista pelkästään liikunnan avulla. Pitkäaikaisseurannassa tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli tehostetun ohjauksen ryhmässä 43 % pienempi kuin kontrolliryhmässä.

Tämä tutkimuksen mukaan yksilöllinen elintapaohjaus aikaansai merkittäviä muutoksia ruokailutottumuksissa ja liikunnassa, mikä johti laihtumiseen ja metabolisen oireyhtymän muiden osatekijöiden vähentymiseen. Laihtuminen ennusti parhaiten oireyhtymän korjautumista ja lihominen oireyhtymän kehittymistä. Pitkäaikaisseuranta kolme vuotta varsinaisen tutkimuksen päättymisen jälkeen osoitti, että heikentyneen sokerinsiedon eteneminen diabetekseksi oli edelleen merkittävästi vähäisempää tehostettuun ohjaukseen osallistuneilla.