FM Toni Vanhalan vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Towards Computer-Assisted Regulation of Emotions (Kohti tietokoneavusteista tunteiden säätelyä)

tarkastetaan 9.12.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Manfred Thüring (Berliinin teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii professori Veikko Surakka.
                                                ***

Toni Vanhala on syntynyt Kotkassa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana VTT:llä vuodesta 2011 lähtien.

Vanhalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology, Tampereen yliopisto, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8612-8, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1146, Tampere University Press 2011. ISBN 978-951-44-8639-5, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja
: Toni Vanhala, puh. 045 121 9451, toni.vanhala@vtt.fi, http://vanhala.org/

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitös luo perustaa tunteiden säätelylle tietokoneiden avulla


VTT:n tutkija Toni Vanhala väittelee Tampereen yliopistossa 9. joulukuuta. Väitöstyössä esitetään käytännön menetelmiä, joilla tietokoneet voisivat auttaa säätelemään tunteita, esimerkiksi ahdistuneisuuden ja pelkotilojen yhteydessä.

Tunteet ovat keskeinen ja erottamaton osa ihmisen toimintaa, ajattelua ja yksilöiden välistä vuorovaikutusta. Tunteet luovat perustan mielekkäälle, toimivalle ja tehokkaalle toiminnalle. Joskus tunteiden sävy tai voimakkuus voi kuitenkin olla epäedullinen henkilön tavoitteiden ja hyvinvoinnin kannalta. Tällöin taidokas tunteiden säätely  voi auttaa saavuttamaan terveen ja menestyksellisen elämän.  

Vanhalan väitöstyön tavoitteena oli muodostaa perusta tulevaisuuden tietokoneille, jotka auttavat säätelemään tunteita. Vanhala esittää kuinka tunteiden automaattisen havaitsemisen ja keinotekoisen ilmaisun yhdistäminen mahdollistaa uudella tavalla älykkäät tietokonejärjestelmät. - Tietokoneiden tunneälyä on toistaiseksi kehitetty kahdella alueella: ihmisen tunnereaktioiden mittaamisessa ja tietokoneen tuottamissa tunneilmaisuissa, joiden on osoitettu vaikuttavan merkittävästi ihmisten kokemuksiin ja käyttäytymiseen. Seuraava askel on yhdistää nämä kaksi aluetta, jolloin tietokoneesta tulee sosiaalisesti älykäs, miellyttävä ja jopa terveellinen vuorovaikutuskumppani, Vanhala kuvailee.  

Väitöskirjan osatutkimuksissa etsittiin käytännöllisiä menetelmiä, joilla tietokoneet voivat älykkäästi havainnoida tunteita, esittää vaikuttavia tunneilmaisuja ja osallistua luonnollisen kaltaiseen vuorovaikutukseen. Tutkimusten osallistujille esitettiin ihmisen kaltaisten tietokonehahmojen tuottamia sosiaalisia ja tunteisiin liittyviä ilmaisuja. Toimistotuoliin asennetuilla paineantureilla kyettiin huomaamattomasti havaitsemaan muutoksia kehon liikkeissä: osallistujat nojautuivat kohti heille esitettyjä tietokonehahmoja. Tietokonehahmojen esittämät kasvonilmeet ja kehollinen etäisyys vaikuttivat merkittävästi osallistujien tunne- ja tarkkaavaisuuskokemuksiin sekä sydämen, ihon hikirauhasten ja kasvon lihasten toimintaan. Tulokset osoittavat että keinotekoiset tunneilmaisut voivat olla tehokkaita kokemusten ja kehon toiminnan säätelyssä.  

Väitöstyö huipentui vuorovaikutteiseen asetelmaan, jossa osallistujat onnistuneesti säätelivät fysiologisia reaktioitaan ja tunnekokemuksiaan esittämällä tahdonalaisia kasvonilmeitä (esim. hymyilemällä) heitä lähestyvälle tietokonehahmolle. Asetelmaa voidaan jatkossa soveltaa esimerkiksi sosiaaliseen ahdistukseen liittyvien tunnekokemusten ja fysiologisten reaktioiden säätelyyn. Väitöstyön tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmin uudenlaisten, ihmisen luonnollisia vuorovaikutustapoja paremmin tukevien tietokoneiden suunnittelussa.

Toni Vanhala on kotoisin Orimattilasta ja suorittanut maisterin tutkinnon vuorovaikutteisesta teknologiasta vuonna 2005 Tampereen yliopistossa. Vanhala työskenteli aiemmin vuorovaikutteisen teknologian tutkijana Tampereen yliopistossa. Nykyisin Vanhala työskentelee VTT:llä terveysteknologian tutkijana. Vanhala väittelee perjantaina 9.12.2011 klo 12 Tampereen yliopiston auditoriossa Pinni B1097. Vastaväittäjänä on professori Manfred Thüring Berliinin teknillisestä yliopistosta. Väitöskirjan englanninkielinen otsikko on “Towards Computer-Assisted Regulation of Emotions” ja sen elektroninen versio julkaistaan Tampereen yliopiston Acta Electronica Universitatis Tamperensis -sarjassa (http://acta.uta.fi).