LL Ilkka Kaartisen kirurgian (plastiikkakirurgia) alaan kuuluva väitöskirja

Assessment of skin scars in clinical practice and scientific studies - Introducing Spectrocutometry, a new objective method (Spectrocutometria Ihon arpien aktiivisuuden mittaamisessa - Uusi objektiivinen metodi)

tarkastetaan 2.12.2011 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Anthony Papp (University of British Columbia, Vancouver). Kustoksena toimii professori Heikki Mäenpää.

                                                ***

Ilkka Kaartinen on syntynyt Harjavallassa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii erikoislääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Kaartisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1671, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8608-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1135, Tampere University Press 2011. ISBN 978-951-44-8609-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Ilkka Kaartinen, puh. 050-305 4554, ikaartinen@gmail.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Arvet syntyvät ihoon kohdistuvan toimenpiteen tai vamman seurauksena. Joissain tapauksissa syntyy liiallista arven kasvua, joka voi aiheuttaa kipua, kutinaa sekä kosmeettista haittaa. Tällaisten arpien hoitaminen on usein vaikeaa ja tulisi keskittää siihen erikoistuneille terveydenhuollon yksiköille. Arpihoitojen tehosta on vain vähäistä näyttöä, eikä arven aktiivisuuden eli kasvutaipumuksen mittaamiseen ole tähän mennessä ollut hyviä välineitä.

Väitöskirja esittelee uuden menetelmän, spectrocutometrian, jolla voidaan mitata arven verenkierron määrää. Tämä menetelmä on tutkimuksessa todettu luotettavaksi ja helppokäyttöiseksi. Spectrocutometri on kehitetty Vaasan yliopiston tutkijan Petri Välisuon ja väitöskirjatyön tekijän Ilkka Kaartisen yhteistyönä ja sitä on väitöskirjaan kuuluvissa tutkimuksissa käytetty Tampereen yliopistosairaalan plastiikkakirurgian yksikössä.

Spectrocutometria yhdistää digitaalisen kuvauksen ja ihon reflektanssispektrin mittamisen, jolla voidaan laskea eri aineiden,kuten hemoglobiinin pitoisuutta ihossa ja ihomuutoksissa kuten arvissa. Menetelmää suositellaan käytettäväksi arpitutkimuksessa sekä käytännön työssä arpihoitojen vaikutusten mittaamiseksi.