M.B.B.S./ M.D. M.Sc (MEDICAL GENETICS) Anchit Khannan syöpägenetiikan alaan kuuluva väitöskirja

Regulation and Clinical Relevance of Cancerous Inhibitor of Protein Phosphatase 2A (CIP2A) In Human Cancers (Proteiinifosfataasin 2A estäjän CIP2A säätely ja kliininen merkitys syövissä)

tarkastetaan 9.12.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Päivi Ojala (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Tapio Visakorpi.

                                                ***

Anchit Khanna on syntynyt Kanpurissa Intiassa ja hän on suorittanut M.Sc -tutkinnon Glasgowin yliopistossa.

Khannan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1689, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8662-3, ISSN 1455-1616.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anchit Khanna, puh. +358 50 381 4404, anchit.khanna@uta.fi, http://anchitkhanna.blogspot.com/

LEHDISTÖTIEDOTE

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin niitä mekanismeja, joilla hiljattain löydettyä syöpägeeniä CIP2A säädellään, sekä selvitettiin ensimmäistä kertaa CIP2A:n merkitystä ihmisen syövissä. Tämä väitöskirja on ensimmäinen CIP2A syöpägeenistä tehty väitöskirja maailmassa.