MD Dennis Poen korva-, nenä- ja kurkkutautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Pathophysiology and Surgical Treatment of Eustachian Tube Dysfunction (Korvatorven toimintahäiriöiden diagnostiikka ja sairauksien kirurginen hoito)

tarkastetaan 21.12.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Jussi-Pekka Jero (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Ilmari Pyykkö.

                                                ***

Dennis Poe on syntynyt Syracusessa NY, USA:ssa ja hän on suorittanut MD -tutkinnon State University of NY Upstate Medical Universityssä. Hän toimii apulaisprofessorina Harvardin yliopiston lastensairaalassa, Bostonissa.

Poen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1688, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8660-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1155, Tampere University Press 2011. ISBN 978-951-44-8661-6, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Dennis Poe, puh. +1 617 355 3794, http://www.childrenshospital.org/clinicalservices/Site2149/mainpageS2149P0.html

LEHDISTÖTIEDOTE

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää menetelmiä videoendoskopian yhteydessä tapahtuvaan korvatorventoiminnan määrälliseen analyysiin, ja soveltaa hankittuja tietoja uusien kirurgisten toimenpiteiden kehittämiseen itsepintaisen laajentumisvajaatoiminnan tai tuba apertan toimintahäiriön hoidossa.

Ennakoivat tutkimukset tehtiin keskussairaaloissa normaaleille aikuisille ja potilaille joilla oli välikorvatulehdus eritteen kanssa (OME) tai tuba aperta, ja kadavereilla. Parametrit mitattiin endoskooppivideoilta. Samanaikainen sonotubometry ja endoskopia tehtiin terveille henkilöille. Potilaat, joilla oli itsepintainen OME saivat laser korvatorven tuboplasty (LETP) jossa poltettiin posteromedialiseinässä lumeen limakalvoa, submukoosaa, ja joskus myös rustoa. Korvatorven pallolaajennus toimenpiteen mahdollisuuksia ja turvallisuutta tutkittiin kadaverien ja sen jälkeen potilaiden korvatorvissa.  Tuba aperta korjattiin täyttämällä kirurgisesti kovera puute anteriorilateraalisessa seinässä.

Korvatorvessa on toimiva läppä rustoisessa segmentissä ja sen toimintahäiriö voi johtaa välikorvan tautiin. Näimme videoendoskopialla että lateraaliseinän liikkuvuus väheni potilaissa joilla on OME tai tuba aperta.  Voisimme tutkia lisää seinän lateraaliliikkuvuutta ymmärtääksemme korvatorven patofysiologiaa.  Korvatorvi ei avautunut kaikissa normaaleissa henkilöissä sonotubometrialla, mutta oli tarkemmin määritelty kuin videoendoskopialla kun se tapahtui. Yhdistetty teknologia tarjoaa lisää tietoa ja on lupaava tulevaisuutta ajatellen.
LETP oli turvallinen, ilman merkittäviä komplikaatioita, ja voisi parantaa vakavasti itsepintaisen OME:n. Korvatorven pallolaajennus oli turvallinen ja teknisesti toteuttamiskelpoinen, ja sillä on kohtuullinen mahdollisuus kliiniseen tehokkuuteen. Nyt olisi tärkeä tehdä satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia toimenpiteestä.  Tuba aperta toimenpide onnistui lievittämään oireita ja tulevaisuudessa tarvitsemme parempia välineitä ja siirrännäiskudosta.