THM Paula Hakalan kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja

Tietokoneen sekä muun informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö ja nuorten tuki- ja liikuntaelinoireet (Use of computer and information and communication technology and musculoskeletal symptoms among Finnish adolescents)

tarkastetaan 13.1.2012 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Arja Rimpelä.

                                                ***

Paula Hakala on syntynyt Teuvalla ja hän on suorittanut terveydenhuollon maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut yliopettajana vuodesta 2009 lähtien.

Hakalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1692, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8675-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1158, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8676-0, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Paula Hakala, puh. 050 447 9917, paula.hakala@puv.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Lasten ja nuorten selkäkivut ovat lisääntyneet merkittävästi 1980-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Samaan aikaan tietokoneen ja matkapuhelimen käyttö, pelaaminen sekä muun informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö on lisääntynyt nuorilla.

Tytöistä niska-hartiaoireita esiintyi lähes joka toisella ja alaselkäoireita joka kuudennella, pojilla oireita esiintyi vähemmän. Päänsärky ja silmäoireet olivat myös yleisiä. Käsi-, sormi- ja ranneoireita esiintyi vähemmän. Nuorten oman käsityksen mukaan tietokone aiheutti heille oireita eniten silmiin, päähän ja niska-hartioihin.

Päivittäinen 1-2 tunnin tietokoneen käyttö aiheutti nuorille niska-hartiakipuja sekä 4-5 tunnin käyttö alaselkäkipua. Vastaavasti yli neljä tuntia tietokoneen parissa aiheutti päänsärkyä ja silmäoireita. Käsi-, sormi- ja ranneoireita ilmeni vastaajilla jo noin tunnin päivittäisellä tietokoneen käytöllä.

Oireet olivat valtaosin lieviä ja aiheuttivat lievää haittaa. Kuitenkin yli kahden tunnin tietokoneen käyttö aiheutti nuorille voimakkaita tai kohtalaisia oireita, jotka haittasivat myös päivittäistä elämää. Vastaavanlaisia tuloksia ei kirjallisuudessa ole aiemmin julkaistu. Tutkimuksen aineistoina käytettiin valtakunnallisesti edustavia väestötason aineistoja. Niihin osallistui runsaat 200 000 lasta ja nuorta kolmella eri vuosikymmenellä.

Tuki- ja liikuntaelinoireet (TULE), varsinkin selkäsairaudet ja niiden seuraukset ovat vakava kansanterveyden ja -talouden ongelma Suomessa. Lasten tietokoneen käyttö alkaa jo alle kouluikäisenä, ja nuorilla on takanaan yli kymmenen vuoden kokemus tietokoneen käytöstä ennen kuin he siirtyvät työelämään. Oireiden ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on aloitettava jo lapsuudessa.

Nuorten tietokoneen käyttötavat, tehtävät ja tietokoneympäristöt ovat erilaisia kuin aikuisten. Tutkimuksessa todettiin, että suuri osa nuorista jäi vaille ergonomiaohjeita. Koululla on merkittävä rooli ohjatessaan ja opastaessaan oppilaita käyttämään tietokonetta oikealla tavalla.  Kodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tulisi olla ergonomisesti sopivat työpisteet eri kasvu- ja kehitysvaiheissa oleville nuorille. Oireiden ennaltaehkäisyssä varsinkin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon henkilöstöllä on merkittävä rooli.

Vanhempien tulee rajoittaa ja valvoa lastensa tietokoneen käyttöä ja huolehtia muutoinkin terveellisten elintapojen noudattamisesta. Lapsia ja nuoria tulee myös itse omaehtoisesti kannustaa huolehtimaan terveydestään.

Tietokoneen turvallisesta ja oikeanlaisista käyttötavoista tulee kehittää ohjeet yhteistyössä laitevalmistajien ja ohjelmistojen kehittäjien kanssa.