KM Mohammed Ibn Mukhtarin hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Implementation Strategies in Reforming Public Organisations: Leadership and Processes (Strategioiden implementointi julkisten organisaatioiden muutoksessa: Johtajuus ja prosessit)

tarkastetaan 10.2.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Markku Temmes (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Risto Harisalo.

                                                ***

Mohammed Ibn Mukhtar on syntynyt Dunkwa-Offinissa Ghanassa ja hän on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Mukhtarin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1705, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8723-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1172, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8724-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Mohammed Ibn Mukhtar, puh. 044 032 6609, mohammed.mukhtar@uta.fi, ibnmukta@yahoo.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Kohti ammattimaista johtamista keskushallinnossa” on suomalaisen keskushallinnon muodostama ja toteuttama politiikkaohjelma vuosille 2002 - 2012. Ohjelman tarkoituksena on nimensä mukaisesti muuttaa korkeimman valtiojohdon johtamiskulttuuria vastaamaan ajan vaatimuksiin. Sen tarkoituksena on myös vastata suomalaisen ikärakenteen muutoksiin ja siitä johtuviin hallinnon muutostarpeisiin.

Tämä tutkimus tarkastelee ohjelmaa kahtena erillisenä kokonaisuutena: 1) Tutkimus tarkastelee ohjelman älykkyyttä ja 2) sitä kuinka vuosikymmenen kestäneen ohjelman toteuttamisen kommunikointi on onnistunut kapasiteettitarpeen ja muutoksen osalta.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja sen toteuttamiseksi on tehty 37 haastattelua sisältäen hallinnon korkeimman tason virkamiehiä, poliitikkoja ja ohjelman toteuttajia. Tuloksena voidaan pitää sitä, että hallinnon kehittäminen, erityisesti tulevaisuuden johtajuus, vaatii avointa keskustelua. Toisena keskeisenä tuloksena voidaan pitää politiikkaohjelman strategian kommunikoinnin epäonnistumista