LL Atte Haaralan mikrobiologian ja immunologian alaan kuuluva väitöskirja

Inflammation and Early Atherosclerosis (Tulehdus ja varhainen ateroskleroosi)

tarkastetaan 24.2.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Heikki Repo (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Mikko Hurme.

                                                ***

Atte Haarala on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Haaralan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1702, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8716-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1168, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8717-0, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Atte Haarala, atte.haarala@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Ateroskleroosi on valtimoseinämän sairaus. Pitkälle edennyt ateroskleroosi voi johtaa sydän- ja verisuonitautien, kuten sepelvaltimotaudin, sydäninfarktin ja aivohalvausten syntyyn. Ateroskleroosin alkuvaiheessa valtimon seinämään kertyy kolesterolia ja siinä käynnistyy matala-asteinen tulehdusreaktio. Erityisesti ateroskleroosin tulehdusreaktio on ollut tiiviin tutkimuksen kohteena viime vuosina.
 
Sydän- ja verisuonitautien klassiset riskitekijät ovat ikä, sukurasite, tupakointi, diabetes, korkeat verenpaine- ja kolesterolitasot. Näiden klassisten riskitekijöiden lisäksi korkeita tulehdusmerkkiainepitoisuuksia on yhdistetty sydän- ja verisuonitauteihin, sekä ateroskleroosin. Kuitenkin on epäselvää ovatko tulehdusmerkkiaineiden kohonneet pitoisuudet yhteydessä varhaisiin ateroskleroottisin muutoksiin ja mitkä muut tekijät voivat vaikuttaa näihin pitoisuuksiin. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää näitä kysymyksiä kahdessa laajassa suomalaisessa aineistossa: Lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät ja Terveys 2000.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin C-reaktiivisen proteiinin, seerumin amyloidi A:n, pentraksiini-3:n ja sytomegalovirusvasta-aineiden yhteyttä varhaisiin valtimotaudin muutoksiin ja muihin ateroskleroosin riskitekijöihin. Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan tutkittujen tulehdusmerkkiaineiden olevan yhteydessä moniin ateroskleroosin klassisiin riskitekijöihin, kuten verenpaine- ja kolesterolitasoihin. Lisäksi tulehdusmerkkiaineiden osoitettiin olevan yhteydessä rasva-aineenvaihduntaan ja yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön. Tutkimuksessa osoitettiin myös korkeiden sytomegalovirusvasta-ainepitoisuuksien olevan yhteydessä varhaisiin valtimotaudin muutoksiin nuorilla miehillä.