TeM Mikko Kannisen teatterityön alaan kuuluva väitöskirja

Theatre as a project of a body.  Artistic research on the theoretical and practical possibilities of modern acting (Teatteri kehon projektina. Taiteellinen tutkimus nykynäyttelemisen teoreettisista ja toiminnallisista mahdollisuuksista)

tarkastetaan 22.4.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Teatterimontussa, D-siipi, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on emeritus professori Baz Kershaw (Warwickin yliopisto). Kustoksena toimii professori Yrjö Juhani Renvall.

                                                ***

Mikko Kanninen on on suorittanut teatteritaiteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Kanninen on toiminut näyttelijänä sekä teatterissa, televisiossa, radiossa ja elokuvissa. Nykyään hän toimii  pääasiassa freelance teatteriohjaajana.

Kannisen väitöskirja ilmestyy vain verkossa osoitteessa http://mikkokanninen.com/new/
http://acta.uta.fi.

Lisätietoja: Mikko Kanninen, puh. 040-738 0585, mikko.kanninen@uta.fi, kanninen.mikko@gmail.com,  http://mikkokanninen.com


LEHDISTÖTIEDOTE

Teatteritaide on dynaamisessa suhteessa ympäröivään todellisuuteen. Todellisuus, ja inhimillinen todellisuuden havainnointi, on alati muutoksen alainen ja taiteen tulisi olla monella tasolla hyvin tietoinen tuosta muutoksesta ja sen historiallisuudesta. Näyttelijän osa nykyisessä teatteritaiteen kehityksessä on monin tavoin ongelmallinen, varsinkin Suomessa. Kanninen väittää, että suomalaisen ammattiteatterin työtapoihin on juurtunut 1900-luvun alkupuolella muodostunut  ”metodi-stanislavskilainen” ihmiskuva.  Nämä työ- ja puhetavat eivät vastaa nykyaikaisen, teknisen ympäristön ja erilaisiin medioihin tottuneen yleisön todellisuuskuvasta nousevia vaatimuksia.

Mikko Kannisen taiteellinen tutkimus Teatteri kehon projektina pohtii nykynäyttelemisen ongelmia ja sen uusia mahdollisuuksia.

Tutkimuksen rungon ja sen taiteellisen sisällön muodostavat neljä teatteriesitystä vuosina 2004-2007. Kanninen on ohjannut kaikki esitykset. Osassa esityksiä hän toimii myös näyttelijänä, lavastajana ja ääni- ja videosuunnittelijana. Näissä esityksissä lähestytään käytännön tasolla Kannisen luettelemia henkilökohtaisia teatteritaiteellisia kysymyksiä: teatteriesitysten kehollisuutta, nykynäyttelijän subjektiviteettia ja post-dramaattisen teatterin muodon tuomia haasteita teatteriesitysten rakentamisessa.

Verkkojulkaisussa teatteriesitykset käsitellään yhdessä teoreettisen pohdinnan rinnalla. Tutkimus käyttää apunaan käytäntöjohtoisen (practice-led) tutkimusmetodin, kyborgisen kehontiedon ja parametrisen arkkitehtuurin teoreettisia välineitä.  Verkossa julkaistava työ tarjoaa sähköisenä mediana mahdollisuuden julkaisuun samaan aikaa kahdella eri kielellä, suomeksi ja englanniksi.

Tutkimus pyrkii osoittamaan että kehittyvä teatteritaide on edelleen myös kehittyvää näyttelijäntaidetta. Kannisen tutkimuksessa nykyaikainen, post-draamallinen näytelmäteksti tarvitsee mediumikseen toisenlaista näyttelijää, näyttelemisen ajattelua ja ammattikuvan kriittistä, historiallista tarkastelua. Tutkimus on myös mahdollista nähdä tarinana yhden taiteilijan työn muuttumisesta kyseisinä vuosina. Se esittää yhden ehdotuksen taiteellisen tutkimuksen tuleville muodoille: taiteellinen tutkimus ei välttämättä esitä selkeitä vastauksia alkuvuosina esitettyihin kysymyksiin, vaan se voi myös esittäytyä kuljettuna matkana jonka aikana taiteilijan käsitys omasta työstään syventyy ja tarjoaa samalla haasteen myös muille taiteilijoille oman työnsä kriittiseen ja historialliseen tarkasteluun.