LL Toni-Karri Pakarisen kirurgian (ortopedia ja traumatologia) alaan kuuluva väitöskirja

The Management and Clinical Outcome of the Charcot Foot (Charcot´n jalan hoito ja hoidon ennuste)

tarkastetaan 1.6.2012 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Kröger (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Teemu Moilanen.

                                                ***

Toni-Karri Pakarinen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Pakarisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1727, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8797-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1197, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8798-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Toni-Karri Pakarinen, tkpakarinen@me.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Osteoporoosilääkkeestä ei hyötyä diabeetikon jalkaongelmassa

Diabeteksen esiintyvyys kasvaa kaikkialla maailmassa ja siihen liittyvät jalkaongelmat, kuten haavaumat, infektiot, kuoliot, Charcot’n jalka ja amputaatiot ovat yksi merkittävimmistä diabetespotilaiden sairaalahoitoa aiheuttavista syistä. Charcot’n jalka on invalidisoiva diabeteksen aiheuttama jalkaterän tai nilkan nivel- ja luusairaus. Tauti johtaa usein nopeasti etenevään jalkaterän tai nilkan luun tuhoutumiseen ja pysyviin virheasentoihin, joihin liittyy kohonnut amputaation riski.

Väitöstutkimus osoitti, ettei osteoporoosilääkkeenäkin käytetty zoledronaatti nopeuttanut Charcot’n jalan paranemista. Taudin toteaminen todettiin hankalaksi ja usein viiveet oikeaan diagnoosin olivat pitkiä. Mitä aiemmin oikeaan diagnoosiin päästiin, sitä parempi oli potilaiden pitkäaikaisennuste.