HM Pascal Dohin hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

The Responses of the Higher Education Sector in the Poverty Reduction Strategies in Africa: The Case of Cameroon (Korkeakoulutus köyhyyden vähentämisstrategioiden toteutuksessa Afrikassa)

tarkastetaan 7.9.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Mammo Muchie (Tshwane University of Technology, South Africa). Kustoksena toimii professori Seppo Hölttä.

                                                ***

Pascal Doh on suorittanut hallintotieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana.

Dohin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1755, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8884-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1228, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8885-6, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja
: Pascal Doh, puh. 045 237 5773, Pascal.Doh@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE


Kamerunin hallitus on sitoutunut käyttämään korkeakoulutusta köyhyyden vähentämisessä ja muuttamaan Kamerunin kasvavan teollisuuden maaksi vuoteen 2035 mennessä. Tutkimuksessa analysoidaan sitoumuksesta alkunsa saaneita muutosprosesseja ja siinä luodaan teoriaperustaa kehityksen analyysille. Tutkimus on laadullinen laadullinen tapaustutkimus, mutta vahva teoriapainotteisuus luo edellytyksiä sovelluksille muissa kehittyvissä Afrikan maissa.

Korkeakoulutuksen systeemistä ympäristöä kuvataan kansallisen innovaatiojärjestelmän käsittein. Innovaatiojärjestelmätutkimuksen keskeinen käsite, kolmoiskierre (triple helix) auttaa osin jäsentämään kehitysprosesseja, mutta toisaalta se käsitteenä jää rajoittuneeksi kehittyvissä maissa, koska malli ei ota huomioon näiden maiden tuotantokapasiteetin painottumista epäviralliseen talouteen.

Tutkimuksen tulokset painottavat yhteisöllisen innovaatiojärjesteläm tärkeyttä yliopistojen kapasiteetin saamisessa palvelemaan taloudellista kehitystä ja sitä kautta köyhyyden vähentämistä. Tutkimus korostaa myös yrittäjämäisesti toimivan yliopiston mallin tärkeyttä Kamerunissa sekä laajemmin kehittyvissä maissa. Viime kädessä kysymys on akatemisen kulttuurin muutoksesta.