MSSc Aurélie Maryn sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

The Illusion of the Prolongation of Youth - Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students (Illuusio nuoruuden pidentymisestä - Naisopiskelijoiden aikuisuuteen siirtyminen Ranskassa ja Suomessa)

tarkastetaan 27.10.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Clare Holdsworth (Keele University, England). Kustoksena toimii professori Matti Hyvärinen.

                                                ***

Aurélie Mary on syntynyt Fontainebleaussa Ranskassa ja hän on suorittanut Masters of Social Sciences -tutkinnon Kent at Canterburyn yliopistossa Englannissa. Hän toimii nykyisin jatko-opiskelijana ja sosiologian tutkijana.

Aurélien väitöskirja ilmestyy Tampere University Pressin kustantamana, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8926-6 , ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1242, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8927-3, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja
: Aurélie Mary, puh. 050 436 5458, aurelie.mary@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE


Onko nuoruus elämänvaiheena pidentymässä, kuten usein väitetään? Viivyttävätkö nuoret aikuistumista? Kehittyneissä yhteiskunnissa on tapahtunut isoja muutoksia, jotka puolestaan ovat vaikuttaneet nuorten aikuistumisreitteihin. Yleinen oletus nuoruuden pidentymisestä saattaa kuitenkin olla väärä. Tuore tutkimus osoittaa, että on tapahtunut muutos siinä, mitä ylipäänsä pidetään aikuisuutena.

Aurélie Maryn sosiologian väitöstutkimuksessa vertaillaan suomalaisten ja ranskalaisten naisyliopisto-opiskelijoiden aikuistumisreittejä ja sosio-ekonomista integraatiota. Tutkimusta varten syvähaastateltiin 22:ta opintojaan päättävää naisopiskelijaa Tampereen ja Lyonin yliopistoista vuonna 2008.

Suomalaisopiskelijat ovat yleisesti tyytyväisiä yliopistojärjestelmään ja mahdollisuuksiinsa sijoittua työelämään opintojen jälkeen. Ranskalaiset pitävät tutkimuksen mukaan järjestelmäänsä vanhentuneena ja riittämättömänä. Suomessa taloudellinen itsenäistyminen koetaan helpommaksi erityisesti yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarjoaman tuen ansiosta. Kummassakin maassa naisopiskelijat toivovat löytävänsä arvojaan vastaavaa merkityksellistä työtä. He ovat kuitenkin samalla huolissaan työelämän ja äitiyden yhdistämisen tuomista haasteista.

Haastatellut naisopiskelijat tarjoavat täysin uudenlaisen näkemyksen aikuisuudesta. Sen sijaan, että aikuisuus syntyisi sosiaalisten määritteiden kuten työpaikan, naimisiinmenon tai lastensaannin kautta, naisopiskelijat korostavat aikuisuuteen kuuluvaa psyykkistä kypsyyttä. Nuoruus ei siis elämänvaiheena ole pidentymässä, vaan nuoret raivaavat uusilla käsityksillä itselleen vaihtoehtoisia aikuistumisreittejä ja tapoja integroitua yhteiskuntaan.

Koko aikuisuuden käsite tuleekin määritellä uudelleen. Nykykäsitys antaa ymmärtää, että nuoret aikuistuisivat väärällä tavalla ja korjaavat aikanaan suuntaansa samanlaiseksi kuin omilla vanhemmillaan. Tämä kuitenkin jättää huomiotta sen, että nykynuorten maailma ei ole verrattavissa 1950-luvun sukupolven maailmaan. Yhteiskuntarakenne on mullistunut kolmessakymmenessä vuodessa, mutta maailmansotien jälkeinen käsitys aikuisuudesta ja mallit sen tutkimiseksi ovat pysyneet samoina. Siksi ne luovat vääristyneitä ja puolueellisia tulkintoja nuorten käyttäytymisestä ja elämänpoluista.

Tämä tutkimus tarjoaa ajankohtaista tietoa lukijalle, joka haluaa ymmärtää, millaista on tulla aikuiseksi 2000-luvun maailmassa.
    
Aurélie Mary on syntynyt Ranskassa vuonna 1978. Hän suoritti sosiologian kandidaatin tutkinnon vuonna 2003 ja yhteiskunnantieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2005 Kentin Yliopistolta Englannissa. Hän tuli Tampereen yliopistoon jatko-opiskelijaksi vuonna 2005.