FM Tomi Heimosen vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Design and Evaluation of User Interfaces for Mobile Web Search (Mobiilia Web-tiedonhakua tukevien käyttöliittymien suunnittelu ja arviointi)

tarkastetaan 20.11.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on  professori Matt Jones (Swansea University, UK). Kustoksena toimii professori Kari-Jouko Räihä.

                                                ***

Tomi Heimonen on syntynyt Riihimäellä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana Tampereen yliopistossa vuodesta 1999 alkaen.

Heimosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology, Number 14, Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8945-7, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1265, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8991-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Tomi Heimonen, puh. 050 337 1378, tomi.heimonen@sis.uta.fi, http://www.sis.uta.fi/~th60367/

LEHDISTÖTIEDOTE

Mobiili tiedonhaku on jatkuvasti kasvava ja monimuotoistuva osa jokapäiväistä tiedonhankintaa. Aikaisemman tutkimuksen mukaan tarvitaan kuitenkin parempia käyttöliittymäratkaisuja tukemaan mobiililaitteilla tapahtuvaa verkkotiedonhakua. Väitöskirjatutkimuksessa suunniteltiin ja toteutettiin kaksi uutta hakukäyttöliittymää, joita arvioitiin käyttäjätutkimuksissa.

Ensimmäinen käyttöliittymä perustuu siihen, että hakutulokset luokitellaan ryhmiin niissä esiintyvien avainsanojen perusteella. Käyttäjätutkimusten tulokset osoittavat, että luokittelulla voidaan tukea mobiilikäyttäjien tutkivaa tiedonhakua. Toinen käyttöliittymä antaa hakutulosten yhteydessä yleiskuvan hakulauseen sijaintikohdista tulosdokumenteissa. Vaikkakin menetelmän käyttö vaatii opettelua, käyttäjäarviot osoittavat että se voi auttaa sivuuttamaan huonot hakutulokset, etenkin silloin kun muut hakutulosta kuvaavat tiedot ovat epäselviä.

Lisäksi väitöskirjassa tutkittiin aktiivisten mobiili-Internetin käyttäjien tiedontarpeita verkkotiedonhaun käytön ymmärtämiseksi. Tutkimustulosten mukaan hakujen tekeminen ja verkon selaaminen ovat näiden käyttäjien tärkeimpiä tiedonhankintatapoja. Niillä pyritään vastaamaan tiedontarpeisiin heti niiden ilmaantuessa, olipa käyttäjä sitten kotona, liikkeessä tai sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa.

Mobiili tiedonhankinta on vahvasti sidoksissa käyttötilanteeseen, mikä tulee huomioida hakukäyttöliittymien suunnittelussa. Tulevaisuuden hakukäyttöliittymät voivat esimerkiksi tukea tiedonhankintaa hyödyntämällä tietoa käyttäjän sijainnista ja aktiviteeteista. Myös epämuodollisten ja tutkivien tiedontarpeiden kasvava rooli asettaa uusia haasteita vuorovaikutuksen suunnittelulle.