LL Antti Ahon anestesiologian alaan kuuluva väitöskirja

The influence of frontal muscle electromyography on electroencephalography-based depth of anaesthesia monitoring (Otsalihassähkökäyrän vaikutus aivosähkökäyrään perustuvaan anestesiasyvyyden monitorointiin)

tarkastetaan 7.12.2012 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen isossa luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Anne Vakkuri (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Arvi Yli-Hankala.

                                                ***

Antti Aho on syntynyt Kurussa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee anestesiologian erikoislääkärinä Tekonivelsairaala Coxa Oy:ssä.

Ahon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1789, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8989-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1264, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8990-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Antti Aho, 03-3117 8148, antti.aho@coxa.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Yleisanestesia koostuu kolmesta eri osatekijästä, jotka ovat tajuttomuus, reagoimattomuus kirurgian aikaansaamille ärsykkeille ja liikkumattomuus. Tajuttomuutta eli anestesian hypnoottista komponenttia voidaan mitata erilaisilla aivosähkökäyrän (EEG) tulkintaan pohjautuvilla laitteilla. Näistä laitteista onkin tullut hyvin suosittuja, sillä niiden on todettu vähentävän leikkauksenaikaisen hereillä olon riskiä ja nopeuttavan anestesiasta toipumista. Nämä laitteet rekisteröivät aivosähkökäyrää potilaan otsalta ja ohimolta. Rekisteröity aivosähkökäyrä muutetaan laitteen toimesta lukuarvomuotoon, ja kullekin laitteelle on annettu suositus siitä, mitä lukuarvoja anestesian aikana tulisi tavoitella. Otsalihasten lihassähkökäyrä (EMG) on yksi häiriötekijä, joka saattaa tehdä näiden laitteiden tulkinnasta vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Tämän väitöskirjan tutkimuksissa selvitettiin 133 nukutetulla potilaalla, kuinka EMG:n ja EEG:n reaktiivisuus kivuliaalle ärsykkeelle vaikuttaa kahden anestesian syvyyden mittaamiseen tarkoitetun laitteen (BIS ja Entropy) toimintaan. Lisäksi tutkittiin, voiko anestesiologi nähdä EMG:n anestesiamonitorilta paljaalla silmällä, jolloin laitteen antama virheellisen korkea lukema ei johtaisi tarpeettomaan anestesia-aineiden lisäämiseen.

Väitöstutkimus osoitti, että 1) voimakas EMG-reaktio nostaa anestesian syvyyden mittaamiseen käytettyjen indeksien lukuarvoja, 2) EEG:n ja EMG:n taajuusalueet ovat osittain päällekkäisiä, joten niiden erottaminen Entropia- ja BIS-laitteiden algoritmeilla on käytännössä mahdotonta, 3) leikkauksen loputtua tapahtuva, lihasrelaksaation kumoamisen aiheuttama nousu Entropyn ja BIS:n lukuarvoissa on mitä todennäköisimmin EMG:n aiheuttamaa, 4) anestesian aikaiseen monitorointiin tarkoitettuja laitteita tulee edelleen kehittää, ja 5) anestesiologin tulisi tietää riittävästi anestesian aikaisista EEG:n ja EMG:n muutoksista, jotta vältettäisiin anestesia-aineiden ali- tai liika-annostelu.