MSc Tiina Ristikarin sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Finnish Trade Unions and Immigrant Labor (Suomalainen ammattiyhdistysliike ja maahanmuutto)

tarkastetaan 11.1.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Shruti Tambe (University of Pune, India). Kustoksena toimii professori Jouko Nätti.

                                                ***

Tiina Ristikari on syntynyt Oulussa ja hän on suorittanut Master of Science -tutkinnon Oxfordin yliopistossa.

Ristikarin väitöskirja ilmestyy sarjassa Migration Studies C 22, Siirtolaisuusinstituutti, 2012. ISBN 978-952-5889-42-0, ISSN 0356-780X. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Migration Studies C 22, Siirtolaisuusinstituutti 2012. ISBN 978–952–5889–43–7, ISSN 0356–780X.

Väitöskirjan tilausosoite: Institute of migration, Eerikinkatu 34, 20100 Turku, puh. 02 2840 440

Lisätietoja: Tiina Ristikari, 0509177396, tiina.ristikari@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Siirtolaisuusinstituutin ja Tampereen yliopiston väitöskirjatyö selvitti suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen suhtautumista maahanmuuttoon ja etniseen syrjintään suomalaisilla työmarkkinoilla 2000-luvulla.  

Tutkimuksessa selvisi, että suomalainen ay-liike tukee maahanmuuton työmarkkinasidonnaisuutta, mutta maahanmuuttajien edunvalvonnankysymykset jakavat toimijoita. Suomalaiset ammattiliitot tiedostavat etnisen syrjinnän yleisyyden ja ymmärtävät sen eri muodot, mutta pitävät syrjintää enemmän työmarkkinoiden yleisenä, kuin omaa toimialaa koskevana ongelmana.


Tutkimusta varten kerättiin uusia määrällisiä ja laadullisia aineistoja, sekä yhdistettiin niitä eri menetelmiä käyttäen. Suomalaisia tuloksia peilataan myös eurooppalaiseen kontekstiin, ja osoitetaan, että maahanmuuttajien edunvalvonnan konteksti Suomessa kytkeytyy pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin palveluiden universaaleihin periaatteisiin. Suomalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä etnisen syrjinnän käsittely tapahtuu perinteisessä tasa-arvo retoriikan kontekstissa, jossa maahanmuuttajien erityiskysymykset eivät saa erityiskohtelua.