FM Linfeng Lin tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

A Contingency Framework to Assure the User-Centered Quality and to Support the Design of Anti-Phishing Software (Kontingenssiviitekehys tietojen kalastelun torjuntaan tarkoitettujen ohjelmien käyttäjälähtöisyyden varmistamisessa ja suunnittelun tukena)

tarkastetaan 15.3.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B3107, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Juha Röning (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii yliopistotutkija Eleni Berki.

                                                ***

Linfeng Li on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Lin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1810, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9061-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1286, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9062-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Linfeng Li, puh. 040 351 3122, linfeng.li@uta.fi, http://www.sis.uta.fi/~ll79452/

LEHDISTÖTIEDOTE


Verkkohuijausten torjuntaan tarkoitettuja anti-phishing-ohjelmia käytetään yleisesti maksutapahtumien ja yksityisyydensuojan turvaamiseksi. Hyökkäystekniikat kehittyvät kuitenkin koko ajan, joten myös torjuntaohjelmia täytyy kehittää ja päivittää jatkuvasti.

Ohjelmistojen laatuasiantuntijoiden mukaan laatua on helpointa parantaa ohjelmistokehityksen alkuvaiheessa, kuten vaatimusmäärittelyjä tehtäessä. Tämän vuoksi loppukäyttäjien toiveiden ja käyttäytymisen tutkimisella voidaan määrittää, mitkä käytettävyys- ja tietoturvavaatimukset ovat olennaisia anti-phishing-ohjelmien ja huijauksenkestävien järjestelmien suunnittelussa. Tässä tutkimuksessa tutkitaan ja analysoidaan nykyisiä verkkohuijauksia ja verkkopalveluiden käyttöliittymiä sekä pyritään dokumentoimaan ja mallintamaan ihmisen käyttäytymistä kontingenssimenetelmän avulla.