FM Laura Kyllösen kantasolu- ja kudosteknologian alaan kuuluva väitöskirja

Effects of Biochemical and Mechanical Signals on Osteogenic Differentiation of Adipose Stem Cells in Vitro (Rasvakudoksen kantasolujen erilaistaminen luusolujen suuntaan soluviljelyssä käyttäen biokemiallisia ja mekaanisia signaaleja)

tarkastetaan 3.4.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Mervi Puska (Turun yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Susanna Miettinen.

Aikuisen rasvakudoksesta saatavien kantasolujen erilaistaminen luusolujen suuntaan soluviljelyssä käyttäen biokemiallisia ja mekaanisia signaaleja

Erilaiset luukudoksen vauriot vaikuttavat miljoonien ihmisten elämänlaatuun maailmanlaajuisesti. Tämänhetkiset luukudoksen korjaustekniikat hyödyntävät enimmäkseen kudossiirteitä, joiden käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia varsinkin suurten luukudoksen vaurioiden korjaamisessa. Yhdistämällä biomateriaaleja, kantasoluja ja kasvutekijöitä kudosteknologiset menetelmät mahdollistavat uudenlaisten luunkorvikkeiden kehittämisen, mikä voisi tulevaisuudessa vastata alati kasvavaan tarpeeseen luusiirteille.

Erityisesti rasvakudoksesta on muodostunut yksi lupaavimmista aikuisen kantasolulähteistä, sillä sen eristäminen käy helposti ja kivuttomasti. Monikykyisinä rasvakudoksen kantasolut kykenevät erilaistumaan useiden eri solutyyppien kuten luusolujen suuntaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää edelleen kudosteknologisia menetelmiä kasvojen ja kallon alueen luuvaurioiden korjausta varten sekä tehostaa rasvakudoksen kantasolujen erilaistumista luusolujen suuntaan. Tutkimuksessa kehitettiin nykyistä tehokkaampi kasvatusliuos eli medium rasvakudoksen kantasolujen erilaistamiseksi luusolujen suuntaan. Kliiniseen suuntaan tutkimusta vietiin käyttämällä testauksessa ihmisen seerumia sisältävää ja seerumitonta soluviljelymediumia perinteisesti soluviljelyssä käytetyn naudanseerumi -pohjaisen viljelymediumin lisäksi. Lisäksi optimoidun luuerilaistusmediumin tehoa verrattiin kliinisessäkin käytössä oleviin kasvutekijöihin soluviljelymallissa, jossa käytettiin kahta erilaista kolmiulotteista biomateriaalirakennetta.

Biokemiallisten menetelmien lisäksi tutkittiin mekaanista kuormitusta rasvakudoksen kantasolujen luuerilaistamisessa. Mekaanista kuormitusta tutkittaessa havaittiin korkeataajuuksisen vibraatiostimulaation lisäävän rasvakudoksen kantasolujen erilaistumista luusolujen suuntaan, mikäli soluja viljeltiin luuerilaistusmediumissa. Vibraatiostimulaatio ei kuitenkaan erilaistanut perusviljelymediumissa kasvatettuja rasvakudoksen kantasoluja, vaan solut tarvitsivat biokemiallisen sysäyksen luusolujen suuntaan tullakseen sensitiiviseksi mekaaniselle stimulaatiolle.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että viljelymediumiin lisätyt kasvutekijät eivät edistäneet rasvakudoksen kantasolujen luuerilaistumista. Sen sijaan rasvakudoksen kantasoluja voidaan erilaistaa tehokkaasti luusolujen suuntaan optimoidulla luuerilaistusmediumilla, varsinkin yhdessä biomateriaalirakenteiden tai vibraatiostimulaation kanssa.

                                                                ******

Laura Kyllönen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Kyllösen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1816, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9079-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1294, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9080-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: taju@uta.fi.