FM Saara Ratilaisen venäjän kielen ja kulttuurin alaan kuuluva väitöskirja

Women’s Print Media and Consumer Culture in the New Russia (Naisten printtimedia ja kulutuskulttuuri uudella Venäjällä)

tarkastetaan 18.5.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Helena Goscilo (Ohio State University). Kustoksena toimii professori Arja Rosenholm.

Naisten printtimedia ja kulutuskulttuuri uudella Venäjällä

Väitöskirja käsittelee kuluttamista Venäjän ja Neuvostoliiton kulttuurihistorian valossa. Tutkimuksessa todetaan, että Neuvostoliiton romahtamista seuranneen yhteiskuntamuutoksen myötä kuluttaminen on tullut yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä nyky-Venäjää ymmärrettäessä. Kuvat pidäkkeettömästä luksus-kuluttamisesta ovat nousseet populaarikulttuurin keskeiseksi sisällöksi ja venäläisten ostosmatkailijoiden arvo on huomattu myös kansainvälisesti.

Tutkimus analysoi, mitä merkityksiä erityisesti länsimaiset tuotemerkit ja niitä kantavat eliittinaiset saavat venäläisessä nykykulttuurissa ja kuinka näiden esitysten kautta pohditaan globaalin kulutuskulttuurin ja markkinatalouden suhdetta kansalliseen identiteettiin. Erityisesti naisille suunnattujen kuluttajalehtien ja populaarikulttuurin esitysten myötä perinteisesti läntiseen kulutuskulttuuriin liitetyt symbolit kotoutetaan osaksi Venäjän kielellistä ja kulttuurista resurssia. Kaupallisen printtimedian tutkimus avaa näin uuden näkökulman siihen, kuinka keskustelut kulutusyhteiskunnan kehityksestä ja kulttuurin asemasta nyky-Venäjällä kohtaavat.

                                               ******

Saara Ratilainen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Ratilaisen väitöskirja ilmestyy omakustanteena.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Saara Ratilainen, saara.ratilainen@uta.fi

Lisätietoja: Saara Ratilainen, saara.ratilainen@uta.fi