FM Miikka Tammisen historian alaan kuuluva väitöskirja

Ad crucesignatos et crucesignandos. Crusade Preaching and the Construction of the ’True’ Crusader in the 13th Century (Ristiretkeläisille ja retkeläisiksi aikoville. Ristiretkisaarnaaminen ja ’todellisen’ ristiretkeläisen luominen 1200-luvulla)

tarkastetaan 8.6.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kurt Villads Jensen (University of Southern Denmark). Kustoksena toimii professori Christian Krötzl.

Todellisen ristiretkeläisen luominen keskiaikaisissa ristiretkisaarnoissa

Väitöskirjatutkimus käsittelee keskiaikaista ristiretki-ideologiaa ja propagandaa. Tamminen on tutkinut väitöksessään 1200-luvun ristiretkisaarnoja ja tarkastellut näissä rakennettavaa ”ideaalia” ristiretkeläisestä. Keskiajalla ristiretkipropagandaa levitettiin kansan keskuuteen monin eri tavoin. Saarnat olivat paras tapa levittää ristiretkiaatetta. Saarnaamista voidaan pitää keskiaikaisena vastineena ”massamedialle”. Tämä joukkoviestin tavoitti suurimman osan kansasta.

Tammisen tutkimus haastaa perinteisen käsityksen ihanteellisesta ristiretkeläisestä. Aikalaiset eivät katsoneet retkien kuuluvan vain aatelisille, ritareille ja sotilaille vaan myös papisto, köyhät, naiset ja lapset saivat osallistua. Tutkimus osoittaa, että yhteiskunnallinen asema, ammatti, sukupuoli tai ikä eivät määritelleet ristiretkeilijän ideaalia. Saarnoissa esitetty ihanteellinen ristiretkeläinen oli harras kristitty, joka pyrki rakentamaan henkilökohtaista, läheistä suhdetta Kristukseen ja imitoimaan häntä eri tavoin osallistuessaan retkiin. Saarnaajien mukaan ristiretkeläisen tuli olla nöyrä, hurskas ja luotettava. Lähimmäisen rakkaus, rakkaus Jumalaan ja vilpitön katumus motivoivat ideaalia ristiretkeläistä, eivät viha, kosto tai saaliinhimo. Matkallaan ristiretkeläiset pyrkivät toteuttamaan Jumalan tahtoa, sekä puolustivat kristinuskoa ja kristittyjä.

                                               ******

Miikka Tamminen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Tammisen väitöskirja ilmestyy omakustanteena.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: miikka.tamminen@uta.fi/050 5927568

Lisätietoja:Miikka Tamminen, puh. 050 5927568, miikka.tamminen@uta.fi