M.A., Lic. (history) Tatiana Tiaysen sosiaaliantropologian alaan kuuluva väitöskirja

Babushka in Flux: Grandmothers and Family-making between Russian Karelia and Finland (Babushka muutoksessa: Isoäidit ja perhekäytännöt Venäjän Karjalassa, Suomessa ja näiden välissä)

tarkastetaan 14.6.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Suvi Salmenniemi (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Laura Huttunen.

Isoäitien rooli perhekäytännöissä Venäjän Karjalassa, Suomessa ja näiden välissä

Väitöskirjani on etnografinen tutkimus babushkasta (venäjäksi mummo), joka on ollut erittäin tärkeä kulttuurinen ilmiö Venäjällä. On kuitenkin hyvin vähän tutkimusta aiheesta perustuen isoäitien kokemuksiin ja elämänkertomuksiin isoäitiydestä. Tutkimukseni pyrkii täyttämään tämän aukon moni-paikallisen kenttätyön keinoin. Kenttätyö on tehty Venäjän Karjalassa ja Suomessa. Väitöskirjassani analysoin eri-ikäisten ja erilaisista etno-kulttuureista tulevien isoäitien (venäläisten, karjalaisten, inkeriläisten) kokemuksia, omakuvia ja henkilökohtaisia siirtolaisuuteen perustuvia historioita sekä isoäitien rooleja perhekäytännöissä post-sosialistisessa Venäjän Karjalassa sekä transnationaalissa tilassa Venäjän ja Suomen välissä.   

Tutkimukseni osoittaa, että babushka on säilyttänyt merkityksensä sekä lasten hoidossa että perhe-elämässä Venäjän Karjalassa ja Suomessa joskin muutoksin. Transnationaalit isoäidit ylläpitävät perheyttä yli rajojen mm. sähköisen viestinnän, vierailujen, perhekertomusten sekä uskontoon perustuvin keinoin. Se, miten perheestä puhutaan ja miten se ymmärretään ja koetaan, ylittää sekä valtioiden että ydinperheen rajat. Tähän ”laajaan” perheymmärrykseen sisältyy perhejäseniä ”täällä” ja ”siellä”, jäseniä, jotka ovat elossa sekä niitä, jotka ovat siirtyneet jo tuonpuoleiseen. Isoäitiyden ohella työllä ja yhteiskunnallisilla aktiviteeteillä (arvot, jotka koettiin tärkeinä myös neuvostoajan sukupuolikulttuurissa) on edelleen merkittävä rooli naisten arjessa. Erityisesti tämä on tilanne Suomessa, jossa on vahva vapaa-ajan ja yhteisöjen kulttuuri. Se, miten isoäidit ymmärtävät asemansa kiinnittyy vahvasti Venäjän ja Neuvosto-ajan perhekäsityksiin. Tämän lisäksi isoäitien erilaiset etno-kulttuuriset taustat, liikkuneisuus ja elämän kulut määrittävät eroja isoäitien transnationaaleissa subjektiviteeteissa.

                                               ******

Tatiana Tiaynen on suorittanut M.A., Lic. (history) -tutkinnon Petroskoin Valtionyliopistossa.

Tiaysen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1833, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9146-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1311, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9147-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.