LL Sinikka Oksan synnytys ja naistentautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Toremifene in premenstrual mastalgia (Toremifeeni premenstruaalimastalgiassa)

tarkastetaan 14.6.2013 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Leena Anttila (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Johanna Mäenpää.

Toremifeeni hankalan kuukautiskierron lopulla pahenevan rintojen kivun hoitona

Rintojen kipu (mastalgia) voi olla tois- tai molemminpuolista. Kipu voi olla jatkuvaa tai vaihdella kuukautiskierron mukaan. Kolmella naisella neljästä oireen voimakkuus on kierron vaiheen mukaan vaihtuva. Oire on yleensä hankalin kuukautiskierron jälkipuolella. Kipu voi tuntua voimakkaammalta liikuttaessa tai juostessa, jolloin oire voi varsinkin useita päiviä kestäessään haitata normaalia elämää, työntekoa ja harrastetoimintaa. Rintojen arkuutta voi helpottaa käyttämällä tukevia rintaliivejä myös ruokavaliolla voi olla merkitystä. Lääkäriin kannattaa hakeutua, jos omista toimenpiteistä huolimatta oire haitaa päivittäistä elämää. Esim. hormonihoidoilla oiretta voidaan joskus helpottaa.

Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin toremifeeni-lääkityksen tehoa hankalan loppukierron mastalgian hoidossa. Toremifeeni on lääkeaine, joka toimii naishormoni estrogeenin vastavaikuttajana (antiestrogeeni). Lääkettä annosteltiin kuukautiskierron lopulla hankalasta rintojen kivusta kärsiville potilaille kuukautiskierron lopulla ja sen tehoa ja sivuvaikutuksia verrattiin lumelääkkeeseen (placeboon). Toremifeenin teho rintojen kivussa osoittautui hyväksi, selvästi lumelääkettä paremmaksi. Koetut sivuvaikutukset olivat lieviä eivätkä ne eronneet lumelääkkeestä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös naisen sukuhormonitasoissa tapahtuvia muutoksia kuukautiskierron lopulla toremifeenin käytön aikana. Estrogeeni, keltarauhashormoni ja prolaktiinitasojen havaittiin nousevan mastalgiasta kärsivillä naisilla. Rintojen magneettitutkimuksella osoitettiin rintojen verenkierron ja samalla turvotuksen vähenevän toremifeenin käytön aikana verrattuna lumelääkitykseen rintojen kivusta kärsivillä naisilla. Oireettomilla naisilla ei todettu muutoksia, kun verrattiin rintojen verenkiertoa ja tilavuutta kolmiulotteisella (3D) ultraäänellä toremifeenin ja lumelääkkeen käytön aikana. Toremifeeni 20 mg annoksella kuukautiskierron lopulla on yksi vaihtoehto hankalan mastalgian hoitona ja sen teho samoin turvallisuus lyhytaikaisessa käytössä osoitettiin tässä väitöstutkimuksessa.

                                               ******

Sinikka Oksa on syntynyt Kankaanpäässä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin sekä synnytys ja naistentautien erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa ja yleislääketieteen erikoislääkäritutkinnon Turun Yliopistossa. Nykyisin hän toimii Satakunnan Keskussairaalassa naistentautien ja synnytysten erikoislääkärinä.

Oksan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1832, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9144-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1310, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9145-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.