FM Carl-Eric Johanssonin pohjoismaisten kielten alaan kuuluva väitöskirja

Brutal social demaskering - om Kurt Salomonson, bilden av folkhemmet och offentligheterna
(Brutal social demaskering - Kurt Salomonsonista, kansankodista ja julkisuuksista)

tarkastetaan 24.8.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Anders Öhman (Umeå university). Kustoksena toimii professori Mona Forsskåhl.

Reseptiohistoriallinen tutkimus Kurt Salomonsonin tuotannosta


Väitöskirja on reseptiohistoriallinen tutkimus, joka käsittelee Kurt Salomonsonin yhteiskunnallisten romaanien Grottorna (1956), Mannen utanför (1958) ja Skiljevägen (1962) vastaanottoa. Kurt Salomonson oli 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa yksi yhteiskunnallisen romaanin harvoista edustajista, jotka kuvasivat ajan työväenluokkaa. Romaanit kyseenalaistivat niin kansankodin rakentamisen, työväenliikkeen kuin työväenluokankin ja herättivät siksi ristiriitaisia ajatuksia, vahvoja reaktioita ja voimakasta keskustelua. Kyseiset romaanit eivät siten toimineet vain kaunokirjallisina teoksina, vaan niistä tuli myös osa poliittista keskustelua. Romaaneja käytettiin muun muassa sosiaalidemokraattien ja heidän liberaalien haastajiensa välisissä kiistoissa.

Kurt Salomonson ei julkaissut mitään pitkään aikaan. Vasemmistoradikalismin vallatessa alaa 1960- ja 1970-luvuilla, hänestä tuli kuitenkin jälleen ajankohtainen. Hänen kirjallista toimintaansa arvioitiin uudelleen, myös häneen aikaisemmin kriittisesti suhtautuneessa työväenliikkeessä.

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan Kurt Salomonsonia myös kirjallisuushistorian näkökulmasta ja pohditaan hänen paikkaansa kirjallisuushistoriassa. Lisäksi valaistaan Kurt Salomonsonin omia käsityksiä urastaan kirjailijana. Tutkimuksessa pohditaan myös, mitkä seikat vaikuttivat siihen, että nuoresta västerbottenilaisesta työläisestä tuli kirjailija ja miten Kurt Salomonsonin henkilökohtaiset kokemukset näkyvät romaanien realistisen pinnan alla.

                                               ******

Carl-Eric Johansson on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Uppsalan yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee Tampereen yliopistossa.

Johanssonin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1838, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9169-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1316, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9170-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Carl-Eric Johansson , puh. +358503180661, Carl-Eric.Johansson@uta.fi