FM Pirjo Raunion kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Työhön Suomeen? Tutkimus työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvistä koulutusprosesseista
(Moving to Finland for Work? Dissertation of the processes concerning pre-departure training and labor migration)

tarkastetaan 19.10.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Johanna Lasonen (Jyväskylän yliopisto ja University of South Florida). Kustoksena toimii professori Pauli Kaikkonen.

Työhön Suomeen? Tutkimus työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvistä koulutusprosesseista


Ulkomaalaista työvoimaa - erityisesti terveydenhoitoalan henkilöstöä - houkutellaan Suomeen töihin. Erilaiset EU-rahoitteiset projektit rekrytoivat työntekijöitä, joille oppilaitokset ja yksityiset firmat järjestävät suomen kielen koulutuksia lähtömaassa ennen Suomeen muuttoa. Onko työperusteinen maahanmuutto vastaus työvoimapulaan? Onnistuvatko koulutusprosessit? Ovatko muuttajat ja työnantajat tyytyväisiä?

Tutkimuksessa tarkastellaan suomen kielen oppimista ja opettamista lähtömaassa, ulkomaalaisten työntekijöiden vastaanottamista suomalaisissa työyhteisöissä sekä näiden prosessien kehittämistä. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty Bulgariassa, Virossa ja Suomessa.

Työperusteinen maahanmuutto nostaa esiin tunteita ja ristiriitoja, joiden huomioiminen tai huomiotta jättäminen vaikuttaa kokonaisuuden onnistumiseen. Lähtömaakoulutus ei ole ainoastaan kielen ja kulttuurin opettamista, vaan se sisältää kokonaisen tapahtumien ja toiminnan ketjun maasta toiseen siirtymiseksi. Ihminen tunteineen, toiveineen ja odotuksineen unohtuu helposti toiminnan pyörteissä.

Työperusteista maahanmuuttoa ei tulisi tarkastella ainoastaan taloudellisen hyödyn näkökulmasta, vaan inhimillinen ihminen - sekä muuttaja että vastaanottaja - huomioiden. Työantajien toiminnalla on ratkaiseva merkitys muuttajien ammatillisen kielitaidon kehittymisessä ja siinä, että tänne muuttaneet saadaan myös pysymään täällä.

                                               ******

Pirjo Raunio on syntynyt Kiikassa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii koulutuspäällikkönä Sataedussa, Satakunnan koulutuskuntayhtymässä.

Raunion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1851, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9208-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1331, Tampere University Press 2013. ISBN978-951-44-9209-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja
: Pirjo Raunio, puh. 040 199 4870, raunio.pirjo@gmail.com