FL Dinah Krenzler-Behmin Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen alaan kuuluva väitöskirja

“Den Ernstfall proben” - Authentische Aufträge in der Übersetzerausbildung Eine empirische Fallstudie zur Übersetzungsdidaktik (Harjoittelua tositilanteessa - autenttiset toimeksiannot kääntäjänkoulutuksessa Käännösdidaktiikkaan liittyvä empiirinen tapaustutkimus)

tarkastetaan 12.10.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Peter A. Schmitt (Leipzigin yliopisto). Kustoksena toimii professori Ewald Reuter.

Autenttiset toimeksiannot kääntäjänkoulutuksessa

Käännöstieteessä pohditaan nykyisin paljon niin sanottujen autenttisten toimeksiantojen integroimista kääntäjänkoulutukseen. Autenttiset toimeksiannot ovat aitoja toimeksiantoja, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että niillä vastataan todelliseen käännöstarpeeseen. Todellinen toimeksiantaja tilaa käännöksen (professionaalilta) kääntäjältä, tässä tapauksessa opiskelijaryhmältä, joka työskentelee opettajan valvonnassa. Toimeksiantaja toimii myös yhteyshenkilönä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tällaiset toimeksiannot eivät tietenkään vastaa sataprosenttisesti ammattikääntäjien työympäristöä eivätkä pyrikään siihen. Tosiasia on kuitenkin, että niiden avulla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua käännösprosessin erityispiirteisiin, ja ne muodostavat täten kosketuspinnan professionaaliseen kääntämiseen. Tämän kaltaista professionaalista toiminta korostetaan ja vaaditaan nykymaailmassa kaikkialla.

Empiirisessä tapaustutkimuksessa yritetään todentaa, miten kääntämisen opettaminen heijastuu opiskelijoiden käännösprosessiin ja valmiisiin käännöksiin. Tavoitteena on selvittää autenttisten toimeksiantojen erityispiirteitä ja niiden huomioimista opetustilanteissa. Tarkoituksena on luoda eräänlainen joustava mutta samalla vankka didaktinen malli, jonka avulla voidaan työkielistä ja tekstilajista riippumatta tuottaa toimeksiannon mukaisia, vastaanottajia tyydyttäviä, toimivia käännöksiä.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkitaan erityisesti eri tahojen käännöstieteen opiskelulle ja opetukselle asettamia vaatimuksia ja tavoitteita, opiskelijoiden ja opettajien profiileja, professionaalisuuden käsitettä sekä professionaalisuuden piirteitä kääntäjänkoulutuksessa. Tutkimuksen toinen osa perustuu kvalitatiiviseen tapaustutkimukseen, jonka lähtökohtana on kolme vaihetta käsittävä empiirinen prosessi (esivalmistelut, toteutus ja analyysi).

                                               ******

Dinah Krenzler-Behm on syntynyt Wuppertalissa Saksassa ja hän on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii yliopisto-opettajana.

Krenzler-Behmin väitöskirja ilmestyy sarjassa TRANSÜD Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, Frank & Timme 2013. ISBN 978-3-86596-498-4, ISSN 1438-2636.

Väitöskirjan tilausosoite: Frank & Timme GmbH, Wittelsbacherstr. 27a, 10707 Berlin, puh. +493088667911, sähköposti buchbestellung@frank-timme.de

Lisätietoja: Dinah Krenzler-Behm, puh. 040 501 7121, dinah.krenzler-behm@uta.fi