LL Meri Ala-Houhalan iho- ja sukupuolitautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Narrow-­band Ultraviolet B Exposures Improve Vitamin D Balance - Trials Involving Dermatological and Haemodialysis Patients and Healthy Subjects (Kapeakaistainen Ultravioletti B Valotus Parantaa D-vitamiinitasoa - Tutkimuksia Ihotauti- ja Hemodialyysipotilailla sekä Terveillä Henkilöillä)

tarkastetaan 22.11.2013 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Leena Koulu (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Erna Snellman.

Uutta tietoa valohoidon vaikutuksista elimistön D-vitamiinitasapainoon


Tarkistettava väitöskirjatyö tutkii mahdollisuutta parantaa D-vitamiinitasoa ihotautien hoidossa käytettävällä valohoidolla, kapeakaistaisella UVB-valotuksella (aallonpituus 311 ± 2 nm). Väitöskirjan ensimmäisessä osatyössä tutkittiin kapeakaistaisen UVB-valotuksen vaikutusta atooppista ihottumaa ja psoriaasia sairastavien ihottumapotilaiden D-vitamiinitasoihin. Toisessa osatyössä verrattiin kapeakaistaisen UVB-valotuksen ja suun kautta otettavan D-vitamiinilisän tehoa D-vitamiinitasapainoon terveillä henkilöillä talvella. Muissa osatöissä tutkittiin kapeakaistaisen UVB-valotuksen vaikutusta D-vitamiinitasoihin dialyysihoidossa käyvillä munuais-potilailla, joista osalla oli ja osalla ei ollut käytössä suun kautta otettava D-vitamiinilisä.

Väitöskirjan osatöissä todettiin, että kapeakaistainen UVB-valotus on nopea ja tehokas tapa parantaa D-vitamiinitasapainoa talvella ihotauti- ja dialyysipotilailla sekä terveillä henkilöillä. Kapeakaistaista UVB-valotusta voidaan käyttää myös munuaispotilailla, joilla on matalat D-vitamiinitasot käytössä olevasta suun kautta otettavasta D-vitamiinilisästä huolimatta. Teho kestää parin kuukauden ajan. Tutkimuksissa todettiin, että D-vitamiinin muodostusta tapahtuu maksan ja munuaisten lisäksi ihossa kapeakaistaisen UVB-valotuksen vaikutuksesta.

                                               ******

Meri Ala-Houhala on syntynyt Tampereella ja hän on valmistunut Tampereen yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2004 sekä ihotautien ja allergologian erikoislääkäriksi vuonna 2011. Nykyisin hän toimii ihotautien erikoislääkärinä.

Ala-Houhalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1870, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9260-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1351, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9261-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Meri Ala-Houhala, puh. 040 773 4633, meri.ala-houhala@fimnet.fi