MSc (Molecular Biology) Cristina Antonella Nadalutin lastentautiopin/molekyylibiologian alaan kuuluva väitöskirja

The effects of transglutaminase 2 modulation on endothelial cell biology: focus on celiac disease pathogenesis (Transglutaminaasi 2 proteiinin toiminnan vaikutukset endoteelisolujen biologiaan)

tarkastetaan 12.12.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Detlef Schuppan (Mainzin yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Mäki.

Transglutaminaasi 2 proteiinin toiminnan vaikutukset endoteelisolujen biologiaan

Ohutsuolen limakalvon nukkalisäkkeet ovat keskeisessä merkityksessä ravinteiden imeyttämisessä. Nukkalisäkkeiden rakenteen ylläpitämiseen liittyy keskeisesti niiden keskellä oleva verisuonitus. Keliakia on ravinnon gluteenin laukaisema sairaus, jolle on tyypillistä ohutsuolen limakalvovaurio, ja tämän yhteydessä nähtävä verisuonituksen poikkeava rakenne. Lisäksi keliakiapotilaille kehittyy kehon omaa proteiinin, transglutaminaasi 2:ta (TG2) tunnistavia vasta-aineita. TG2-proteiinilla on useita toimintoja ja se osallistuu muun muassa verisuonten muodostumiseen. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että keliakiapotilaiden TG2:ta tunnistavat vasta-aineet estävät verisuonten muodostumista.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää TG2n roolia verisuonten muodostuksessa sekä mekanismia, jolla keliakiapotilaiden vasta-aineet estävät verisuoniston kehittymistä.
Tutkimuksessa selvisi, että verisuonen seinämän endoteelisolujen ulkopuolinen TG2 osallistuu solujen kiinnittymistä alustaansa, kun solun sisäinen TG2 puolestaan vaikuttaa solusykliin ja apoptoosiin. Tulosten mukaan keliaakikon vasta-aineet häiritsevät solun ulkopuolisen TG2n toimintaa, ja täten vaikuttaa endoteelisolujen kiinnittymiseeen alustaansa, solujen polarisoitumiseen ja liikkumiseen. Keliakiapotilaiden vasta-aineet myös lisäsivät thioredoksiini -nimisen proteiinin erittymistä verisuonen seinämän soluista. Väitöskirjan tulokset viittaavat siihen, että thioredoksiini-proteiinin eritys luultavasti vaikuttaa TG2n kolmiulotteiseen rakenteeseen siten, että keliakiapotilaiden vasta-aineet sitoutuvat siihen paremmin.

Kaikkineen väitöskirjan tulokset siis selittävät osaltaan millä mekanismilla keliaakikon vasta-aineet estävät verisuonten muodostumista ja mistä keliaakikon ohutsuolen limakalvon verisuonituksen epänormaalius voisi johtua.

                                               ******

Cristina Antonella Nadalutti on suorittanut MSc (Molecular Biology) -tutkinnon Triesten yliopistossa.

Nadalutin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1883, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9294-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1364, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9295-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Cristina Antonella Nadalutti, puh. +358-505609816, cristina.nadalutti@uta.fi