FM Timo Nummenmaan tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Executable Formal Specifications in Game Development: Design, Validation and Evolution (Suoritettavat formaalit spesifikaatiot pelikehityksessä: suunnittelu, validointi ja evoluutio)

tarkastetaan 30.11.2013 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr. / Reader Sebastian Danicic (Goldsmiths’ College, Lontoon yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Eleni Berki.

Suoritettavat formaalit spesifikaatiot pelikehityksessä: suunnittelu, validointi ja evoluutio

Digitaalisten pelien merkitys on nykyään valtava sekä viihteenä että taloudellisesti. Pelit voivat olla hyvin monimutkaisia, joka tekee pelin kehityksestä ja suunnittelusta haastavaa. Monimutkaisuus ilmenee varsinkin peleissä, jotka tukevat samanaikaisesti useita pelaajia ja peleissä, jotka voivat muuttua vielä julkaisun jälkeen.

Tässä tutkimuksessa ratkaistaan monimutkaisuuden hallintaa formaalien spesifikaatioiden avulla. Formaaleja spesifikaatioita voidaan käyttää pelien käyttäytymisen mallintamiseen tiiviisti korkealla tasolla. Toiminnallisuuden spesifiointi voidaan näin suorittaa huomattavasti nopeammin kuin mitä itse pelin toteuttamiseen menisi.

Tutkimuksessa esitetyt ratkaisut mahdollistavat mahdollisten pelitilanteiden simuloimisen todennäköisyyksien avulla koko pelikehitysprosessin aikana varhaisesta suunnitteluvaiheesta pelin julkaisun jälkeisiin muutoksiin.

Formaaleja menetelmiä hyödyntävän pelikehitysprosessin tarkoitus on tuottaa parempilaatuisia pelejä ja vähentää ongelmia pelin kehityksen aikana.

                                               ******

Timo Nummenmaa on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana.

Nummenmaan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1875, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9275-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1356, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9276-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Timo Nummenmaa, timo.nummenmaa@uta.fi