DVM, MSc Tekele Markos Fashen molekyyli-immunologian  alaan kuuluva väitöskirja

Regulation of Hematopoietic Cell Development and Hair Growth in Mouse Models: Expression Analysis of Tudor-SN and Polyamine-Regulated Proteins (Hematopoieesin ja karvan kasvun säätely hiirimalleissa: Tudor-SN ja polyamiini-säädeltyjen proteiinin ekspressioanalyysi)

tarkastetaan 14.12.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Kainulainen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Olli Silvennoinen.

Hematopoieesin ja karvan kasvun säätely hiirimalleissa:
Tudor-SN ja polyamiini-säädeltyjen proteiinin ekspressioanalyysi

Malliorganismeiksi kutsutaan eliöitä, joilla voidaan mallintaa ihmisessä tapahtuvia fysiologisia toimintoja ja sairauksia. Tässä väitöskirjatutkimuksessa käytettiin hiirimallia selvitettäessä Tudor-SN ja polyamiini-säädeltyjen proteiinien ilmentymistä ja toimintaa.

Tudor-SN proteiinille on ehdotettu useita mekanismeja geenien ilmentymisen säätelijänä. Kuitenkaan itse Tudor-SN proteiinin ilmentymistä eri kudoksissa ei ole tarkoin tutkittu ja proteiinin fysiologinen merkitys on epäselvä. Tutkimuksessa selvisi, että Tudor-SN ilmentyy erityisesti nopeasti jakaantuvissa soluissa ja erilaistuvien solutyyppien jakaantuvissa esiastesoluissa. Tudor-SN poistogeenisen hiiren analyysissä todettiin sekä luuytimessä että verenkierrossa alentunut granulosyytti-solujen granulaarisuus sekä alentunut granulosyyttien määrä verenkierrossa. Tulokset ehdottavat, että Tudor-SN proteiini on merkityksellinen immuunijärjestelmässä.

Luonnon polyamiineista putreskiini, spermidiini ja spermiini ovat ratkaisevia nisäkkäiden solujen erilaistumisessa ja lisääntymisessä. Tutkimuksessa selvitettiin polyamiinien vaikutusta karvan kasvuun, joka tapahtuu kolmessa eri vaiheessa: nopea solujakaantuminen (anagen), apoptoosi (catagen) ja loppuvaiheen lepotila (telogen). Anagen-vaiheessa olevissa karvasoluissa on raportoitu korkea polyamiinipitoisuus. Tässä tutkimuksessa selvitettiin metabolisesti stabiilin polyymiinianalogin, alpha-metyylispermidiinin vaikutus karvan kasvuun. Kahden viikon päivittäinen alpha-metyylispermidiini annostelu telogen-vaiheessa oleville hiirillä aikaansai uudelleen nopean solujakaantumisen, eli anagen-vaiheen. Tulosten mukaan polyamiineilla voidaan vaikuttaa karvan kasvuun hiirimallissa.    

                                               ******

Tekele Markos Fashe on syntynyt Duramessa Etiopiassa ja hän on suorittanut DVM, MSc -tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Fashen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1863, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9242-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1344, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9243-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Tekele Markos Fashe, puh. 046-683 8177, Tekele.Fashe@uta.fi