M.Sc. Nicholas Mavengeren tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Information Systems Role in Strategic Agility: A supply chain context (Tietojärjestelmät toimitusketjujen strategisessa ketteryydessä)

tarkastetaan 10.12.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Hannu Salmela (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Mikko Ruohonen.

Tietojärjestelmät toimitusketjujen strategisessa ketteryydessä

Huolimatta ilmeisestä yritysten tarpeesta vastata liiketoimintaympäristön muutoksiin, vain harvat yritykset pystyvät saavuttamaan kilpailuetua ja jotkut niistä eivät pysty selviytymään kilpailussa lainkaan. Tämä tutkimus pyrkii tuomaan esiin niitä toimenpiteitä, joilla dynaamisessa ja kilpailullisessa ympäristössä toimivat yritykset pystyvät selviytymään kilpailussa tai luomaan kilpailuetua.

Täsmällisemmin esitettynä strateginen ketteryys on se olennainen etu yrityksissä, jota pitää edistää. Strateginen ketteryys edellyttää organisaation herkkää kykyä tunnistaa ja vastata liiketoimintaympäristön muutoksiin helposti, nopeasti ja taitavasti. Nykyistä liiketoimintaympäristöä leimaa kiivas, innovatiivinen teknologian kehitys ja toisaalta samalla teknologian vanhentuminen, asiakkaiden neuvotteluvoiman kasvu erilaisine tarpeineen ja globaaleine valintoineen sekä globaalitalouden lyhentyvät tuotteiden elinkaaret, mitkä kaikki ovat merkittävästi heikentäneet markkinakehityksen näkemistä ja lisänneet epävarmuutta. Siksi yritykset pyrkivät yhteistyöhön toimitusketjuissa hallitakseen liiketoimintaympäristön paineita ja hyödyntääkseen esiintulevia mahdollisuuksia. Lisäksi yritykset hyödyntävät teknologiaa innovaatioihin, erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa.

Tämän tutkimuksen kohteena dynaamisessa ja kilpailullisessa ympäristössä toimivat yritykset, jotka hyödyntävät jo olemassaolevaa ja uutta, esiinnousevaa tieto- ja viestintätekniikkaa strategisen ketteryyden edistämiseksi.

                                               ******

Nicholas Mavengere on syntynyt Hwangessa Zimbabwessa ja hän on suorittanut M.Sc. -tutkinnon Turun yliopistossa.

Mavengeren väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1881, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9290-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1362, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9291-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Nicholas Mavengere, puh. 046 6834939, mavengere@gmail.com