LL Heikki Aatolan kliinisen fysiologian alaan kuuluva väitöskirja

Lifetime Risk Factors, Lifestyle, and Vascular Health in Adulthood (Elinaikaiset riskitekijät, elintavat ja aikuisiän valtimoterveys)

tarkastetaan 7.2.2014 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Esko Vanninen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Mika Kähönen.

Elinaikaiset riskitekijät, elintavat ja aikuisiän valtimoterveys

Tarkastettava väitöskirjatyö tutki lapsuudessa ja aikuisiällä määritettyjen valtimotaudin riskitekijöiden, kuten verenpaineen, verensokerin, veren kolesterolin, tupakoinnin, liikunnan ja ruokavalion, yhteyttä aikuisiän pulssiaallon etenemisnopeuteen. Pulssiaallon etenemisnopeutta voidaan pitää valtimoiden ikääntymisen mittarina. Se ennustaa itsenäisesti sydän- ja verisuonisairauksien päätetapahtumia, kuten aivohalvausta, sydäninfarktia ja sydänperäistä kuolemaa.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sekä lapsuuden että aikuisiän systolinen verenpaine ennustaa itsenäisesti aikuisiän pulssiaallon etenemisnopeutta. Lapsena paljon hedelmiä ja vihanneksia syöneillä oli aikuisiällä matalampi pulssiaallon etenemisnopeus kuin niitä vähän syöneillä. Vaikutus oli vielä merkittävämpi, jos hedelmien ja vihannesten käyttö oli runsasta lapsuudesta aikuisikään. Suotuisat riskiprofiilin muutokset, sekä lapsuudesta aikuisikään että nuoresta aikuisiästä keski-ikään, olivat yhteydessä matalampaan pulssiaallon etenemisnopeuteen ja siten alhaisempaan valtimoiden jäykkyyteen aikuisiällä. Tämä muutos säilyi merkitsevänä, kun huomioitiin lähtötilanteen riskiprofiili.

Tämän tutkimuksen tulokset kannustavat vähentämään valtimotaudin riskitekijöitä ja mikäli mahdollista, jopa estämään niiden kehittymistä. Pulssiaallon etenemisnopeuden mittaamisesta voisi olla hyötyä kliinisessä työssä sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa ja riskiarviossa.

                                                   ******

Heikki Aatola on suorittanut lääketieteen lisensiaatin sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Aatolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1894, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9332-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1376, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9333-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Heikki Aatola, heikki.aatola@uta.fi