YTM Christopher Brennanin sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Precarious Working Tourists: Working Holiday Makers in Australia (Pätkätöitä tekevät matkailijat Working Holiday -viisumilla Australiassa)

tarkastetaan 9.5.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Karen O’Reilly (Loughboroughin yliopisto, Iso-Britania). Kustoksena toimii professori Harri Melin.

Pätkätöitä tekevät matkailijat Working Holiday -viisumilla Australiassa

Sadoista tuhansista vuosittain Australiaan matkaavista turisteista, useat toteuttavat matkansa Australian hallituksen Working Holiday Maker -ohjelman puitteissa. Ohjelmassa mukana olevien maiden nuoret matkailijat voivat halutessaan laillisesti asua ja työskennellä Australiassa enintään vuoden ajan. Joskin joillakin toimialoilla ja Australian alueilla Working Holiday -vierailua on mahdollista jatkaa toisenkin vuoden verran.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Working Holiday -viisumilla Australiassa työskenteleviä matkailijoita epävarmojen pätkätöiden näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu autoetnografisena tutkimuksena. Tutkimuksessa seurattiin viiden kuukauden aikana matkailijoiden työoloja, heidän käsityksiään työstä, lomailusta ja Working Holiday -konseptista, sekä heidän mahdollisesta naiiviudestaan Australian palkallisen työn standardeja ja työehtoja kohtaan.

Nykypäivänä työntekijöiden oikeudet ja työllistymisten standardit ovat huonontuneet, kun samanaikaisesti erilaiset epävarmat uuden työn muodot ovat tulleet entistä yleisemmiksi. Australiassa Working Holiday -viisumilla työskentelevät matkailijat tekevät usein tällaista epävarmaa, prekaaria, työtä. He työskentelevät tehtävissä joita useimmat australialaiset eivät tekisi. Tämän lisäksi matkailijoiden asenteet palkallista työtä kohtaan, sekä heidän heikko työntekijän perusoikeuksien tuntemuksensa asettavat nämä matkailijat vaaraan valita arvelluttavia työmahdollisuuksia ja näin joutua alttiiksi työnantajien huonolle kohtelulle.

Tämän tutkimuksen tuloksena syntynyt autoetnografinen monografia pyrkii tarjoamaan syvempää ymmärrystä epävarman prekaarin työn eri ilmenemismuodoista kansainvälisissä yhteyksissä, ulkomaisten työtekijöiden ja erityisesti työskentelevien matkailijoiden näkökulmasta.

                                               ******

Christopher Brennan on syntynyt Yhdysvalloissa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Brennanin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1929, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9437-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1413, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9438-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Christopher Brennan, christopher.brennan@uta.fi