LL Antti Pöyhösen epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Longitudinal Study on Occurrence and Prognosis of Male Lower Urinary Tract Symptoms (Miesten virtsaamisoireiden esiintyvyys ja ennuste)

tarkastetaan 23.5.2014 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Mikael Leppilahti (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Anssi Auvinen.

Miesten virtsaamisoireiden esiintyvyys ja ennuste

Lievät virtsaamisoireet ovat yleisiä kaikenikäisillä miehillä. Iän mukana oireet vaikeutuvat, kerääntymisoireet yleistyvät enemmän kuin tyhjennysoireet (esim. virtsantulon viipyminen) tai virtsaamisen jälkeiset oireet (esim. jälkitiputtelu). Yksittäisen oireen vaikeusaste vaihtelee ja oireilla on taipumus parantua itsestään. Virtsavaivat esiintyvät yhdessä ja ne voidaan jakaa tyhjennysoireisiin, kerääntymisoireisiin ja virtsankarkailu-oireisiin. Miehet, joilla virtsaamisoireet ovat hankalia, hyötyvät enemmän leikkaushoidosta kuin lääkehoidosta.

                                               ******

Antti Pöyhönen on syntynyt Varkaudessa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa.

Pöyhösen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1935, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9452-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1419, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9453-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.