FM Jonni Virteman matematiikan alaan kuuluva väitöskirja

Approaches to Finite Variable Dependence: Expressiveness and Computational Complexity (Riippuvuus äärellisten muuttujajoukkojen logiikoissa)

tarkastetaan 5.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Jouko Väänänen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Lauri Hella.

Riippuvuus äärellisten muuttujajoukkojen logiikoissa

Riippuvuuslogiikka on uusi formalismi, jossa tarkastellaan riippuvuuskäsitteeseen liittyviä ilmiöitä muodollisen logiikan viitekehyksessä. Muodollisiin logiikoihin liittyvissä matemaattisissa tarkasteluissa tutkimuksen kohteena on tyypillisesti logiikoiden ilmaisuvoima ja päättelyn laskennallinen vaativuus. Väitöskirjassa tarkastellaan useisiin eri riippuvuuskäsitteisiin perustuvia logiikoita. Työssä tutkitaan riippuvuuslogiikoiden ilmaisuvoimien ja laskennallisten vaativuuksien suhteita.

Työn päätuloksena on nk. IF-logiikan ja riippuvuuslogiikan D kahden muuttujan fragmenttien toteutuvuusongelmien erottelu suhteessa ratkeavuuteen. Lisäksi työ sisältää Boolen riippuvuuslogiikan ilmaisuvoiman kattavan luokittelun.

                                               ******

Jonni Virtema on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Virteman väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1943, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9471-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1427, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9472-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.