LL Teemu Luodon neurokirurgian alaan kuuluva väitöskirja

Clinical Assessment of Acute Mild Traumatic Brain Injury (Akuutin lievän aivovamman kliininen arviointi)

tarkastetaan 13.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pieter E. Vos (Slingeland Hospital Doetinchem, Hollanti). Kustoksena toimii professori Juha Öhman.

UUSIA TYÖVÄLINEITÄ LIEVÄN AIVOVAMMAN TUNNISTAMISEEN


Perinteisten aivovammakriteerien merkitys on vähäinen, kun arvioidaan lievän aivovamman saaneen potilaan toiminnallista toipumista sekä aivojen kuvantamisen tarvetta. Eräs työväline aivovammojen arviointiin on Sport Concussion Assessment Tool (SCAT). Tätä työvälinettä käytetään kansainvälisesti urheilijoilla, esimerkiksi NHL:ssa. SCAT auttaa tunnistamaan varhaisvaiheen oireet sekä kognitiiviset poikkeavuudet, jotka ovat yhteydessä aivovamman ennusteeseen sekä kuvantamislöydöksiin.

Suomessa lievien aivovammojen vuosittainen ilmaantuvuus on jopa 33000. Valtaosa vamman saaneista toipuu viikkojen tai kuukausien sisään. Pitkittyneistä oireista kärsii kuitenkin noin 10-20% potilaista. Oireet aiheuttavat poissaoloja työstä ja sosiaalista haittaa. Suurista ilmaantuvuusluvuista huolimatta lievien aivovammojen tunnistamisessa ja toipumisennusteen määrittämisessä on merkittäviä puutteita.

LL Teemu Luodon väitöskirjan keskeisin tavoite oli parantaa lievien aivovammojen tunnistamista päivystystilanteissa. Väitöskirjassa pyrittiin löytämään myös huonoa toipumista ennustavia tekijöitä. Luoto tutki 3023 pään vamman saanutta potilasta, joita hoidettiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Tästä potilasjoukosta valikoitiin lievän aivovamman saaneet potilaat. Aivovammapotilaita verrattiin nilkkavamman saaneisiin verrokkipotilaisiin. Kumpaakin potilasryhmää seurattiin puolen vuoden ajan ja kaikille potilaille tehtiin aivojen magneettikuvaus.

Väitöskirjatutkimuksessa perinteiset lievän aivovamman diagnostiset kriteerit eivät olleet yhteydessä toiminnalliseen toipumisennusteeseen tai neuroradiologisiin löydöksiin. SCAT-työväline SCAT:n avulla voitiin ennustaa vammaperäisiä magneettikuvauslöydöksiä, pitkittynyttä oireilua sekä työhön paluuajankohtaa. SCAT-työväline soveltuu lievän aivovamman saaneen potilaan arviointiin päivystystilanteissa. Sen avulla voidaan aiempaa tarkemmin arvioida kuvantamistarvetta sekä toipumisennustetta.

                                               ******

Teemu Luoto on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Parhaillaan hän toimii tutkijalääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Tulevana syksynä hän aloittaa työskentelyn erikoituvana lääkärinä Tampereen yliopistollisen sairaalan neurokirurgian yksikössä.

Luodon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1940, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9465-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1424, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9466-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Teemu Luoto, puh. 040 703 9696, Teemu.Luoto@pshp.fi, http://www.researchgate.net/profile/Teemu_Luoto