LL Antti Roineen kirurgian alaan kuuluva väitöskirja

Novel Spectrometric Methods in Detection of Prostate Cancer and Urinary Tract Infection (Uudet spektrometriset menetelmät eturauhassyövän ja virtsatieinfektion diagnostiikassa)

tarkastetaan 6.6.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Matti Laato (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Teuvo Tammela.

Uudet spektrometriset menetelmät eturauhassyövän ja virtsatieinfektion diagnostiikassa

Eturauhassyöpä on suomalaisten miesten yleisin syöpä ja merkittävä kärsimyksen ja kuolleisuuden aiheuttaja. Merkittävä osa niistä on kuitenkin hitaasti eteneviä muotoja, jotka eivät aiheuta potilaalle oireita tämän elinaikana. Tällöin hoitotoimenpiteet saattavat aiheuttaa potilaalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Toisaalta aggressiista syöpää sairastava potilas hyötyy hoidosta selvästi. Nykyään laajalti käytetty prostataspesifinen antigeeni erottelee huonosti näitä kahta tautimuotoa ja näin ollen uudet diagnostiset menetelmät ovat tarpeen.

Virtsatieinfektio on yleinen infektio, joka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, kärsimystä ja kuolleisuutta. Sen diagnostiikka perustuu aikaa vievään bakteeriviljelyyn. Pikadiagnostiikkassa käytetään virtsan liuskatestiä, jonka suorituskyky on puutteellinen.

Koiratutkimukset ovat osoittaneet, että hajuaistin perusteella on mahdollista havaita syöpiä. Elektroninen nenä (eNose) matkii koiran hajuaistin toimintaperiaatetta ja soveltuu paremmin sairaalakäyttöön. Polyamiinit ovat keskeisesti syövän kehittymiseen ja kasvuun liittyviä molekyylejä, joiden pitoisuuksien on osoitettu nousevan syöpäpotilaiden virtsassa.

Tässä väitöstutkimuksessa osoitamme elektronisen nenän kyvyn erottaa pahanlaatuiset eturauhassolut viljelymaljoilta, sekä havaita eturauhassyöpä potilaan virtsasta. Lisäksi kuvaamme uuden menetelmän polyamiinien mittaamiseksi virtsasta nestekromatografia-massaspektrometriaa käyttäen ja osoitamme elektronisen nenän kyvyn tunnistaa yleisimmät virtsatieinfektion aiheuttajat bakteeriviljelmistä. Nämä tutkimukset luovat pohjan uudelle, kannettavalle laitteelle, joka soveltuu useiden sairauksien diagnostiikaan.

                                               ******

Antti Roine on syntynyt Tuuloksessa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkijalääkärinä vuodesta 2014 lähtien.

Roineen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1942, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9469-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1426, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9470-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Antti Roine, Puh. 040-841 0698, antti.n.roine (at) gmail.com