YTM Saara Särmän kansainvälisen politiikan alaan kuuluva väitöskirja

Junk Feminism and Nuclear Wannabes - Collaging Parodies of Iran and North Korea (Feministisiä kollaaseja ydinasetyrkyistä - tutkimus Irania ja Pohjois-Koreaa irvailevista nettikuvista)

tarkastetaan 5.9.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Marysia Zalewski (Aberdeen yliopisto, Skotlanti). Kustoksena toimii professori Tuomas Forsberg.

Nauraako feministi ydinaseille?
- Tutkija Saara Särmä käsittelee väitöskirjassaan Irania ja Pohjois-Koreaa irvailevia nettikuvia


Ydinaseet ovat koko olemassaolonsa ajan herättäneet pelkoa. Pelon voimakkuus on vuosien saatossa vaihdellut riippuen maailmanpolitiikan tilanteesta. Tutkija Saara Särmän väitöskirja käsittelee tuntemuksia, joita ei yleensä liitetä ydinasevarusteluun.

Tutkimuksessa pohditaan naurun ja huumorin roolia maailmanpolitiikassa. Tämä tapahtuu tutkimalla toimijoita, joille länsimaissa naureskellaan. Tällaisia ovat muun muassa Iran ja Pohjois-Korea, joita kutsutaan tutkimuksessa ydinasetyrkyiksi. Kansainvälinen arvojärjestys perustuu ydinsulkusopimukseen ja se jakaa valtiot niihin, joilla on ydinase, ja niihin, joilla ei ole. Iranin ja Pohjois-Korean kaltaiset ydinasetta hamuavat maat herättävät pelkoa, mutta samaan aikaan niitä ylenkatsotaan.

Tutkimus kartoittaa käsityksiä ydinasetyrkyistä ja osoittaa, että globaaleja valtasuhteita tuotetaan myös humoristisissa materiaaleissa, kuten erilaisissa pilakuvissa. Irvailu ydinasetyrkyille tuottaa rajanvetoja, joissa määrittyy ketkä otetaan vakavasti kansainvälisen yhteisön täysivaltaisina jäseninä.

Teoreettisesti tutkimus on feministinen ja poikkitieteellinen. Se tuo uuden lähestymistavan suomalaiseen kansainvälisen politiikan tutkimukseen. Tutkimuksessa käsitellään sattumanvaraisia ja sirpaloituneita internet-aineistoja. Tätä varten Särmä on kehittänyt kollaasimetodologian. Se on leikkisä tutkimuksen tekemisen tapa, joka korostaa aineiston visuaalisuutta.

Tutkimusprosessissa tehdyt kollaasit tuottavat kuvalliseen muotoon tutkimustekstin teemoja, siitä miten ydinasetyrkkyjä sukupuolitetaan ja seksualisoidaan jokapäiväisillä tavoilla. Teoksissa esiintyy muun muassa ohjuskateutta, viagrapolitiikkaa ja militarisoituja Hello Kittyjä. Suosittuja internetmeemejä uudelleen esittäen kollaasit kutsuvat lukijan pohtimaan kriittisesti sitä mikä meitä naurattaa.

                                               ******

Saara Särmä on käynyt koulut Forssassa ja suorittanut yhteiskuntatiedeiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyään hän toimii tutkijana ja valtakunnallisen politiikan tutkimuksen tohtoriohjelman POLITUn koordinaattorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Särmän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1961, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9534-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1446, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9535-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Saara Särmä, Puh. 040 550 0177, saara.sarma@uta.fi, http://www.huippumisukka.fi/