LL Piritta Hynnisen synnytys- ja naistentautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Expression of Carbonic Anhydrases II, IX and XII in the Normal Female Reproductive Tract, Gynecological Tumors and Lynch Syndrome (Hiilihappoanhydraasien II, IX ja XII ilmentyminen naisen lisääntymiselimissä, gynekologisissa kasvaimissa ja Lynch oireyhtymässä)

tarkastetaan 29.8.2014 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Markku Heikinheimo (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Parkkila.

Hiilihappoanhydraasien II, IX ja XII ilmentyminen naisen lisääntymiselimissä,
gynekologisissa kasvaimissa ja Lynch oireyhtymässä

Väitöstutkimuksessa selvitimme immunohistokemiallisesti hiilihappoanhydraasien (CA)II, CAIX ja CAXII esiintymistä gynekologisissa kasvaimissa, kuten munasarjasyövässä, kohdunrungonsyövässä, leiomyoomissa, eri sarkoomatyypeissä ja normaalin kohdun limakalvolla. Koska CAIX ja CAXII entsyymien on todettu esiintyvän myös perinnöllisissä syövissä, tutkimme niiden esiintymistä myös Lynch oireyhtymää sairastavien potilaiden suoli- ja kohdunrungonsyövissä.

Hiilihappoanhydraasit ovat metalloentsyymejä, joiden pääasiallinen tehtävä on katalysoida reversiibelisti hiilidioksidin hydraatiota bikarbonaatiksi ja protoniksi. Ihmisillä on kuvattu 12 aktiivista hiilihappoanhydraasia, jotka osallistuvat useisiin fysiologisiin prosesseihin, kuten CO2:n kuljetukseen, pH:n säätelyyn, luun resorptioon, elimistössä olevien nesteiden tuotantoon, moniin aineenvaihduntareaktioihin ja hedelmöittymiseen. Normaalien fysiologisten prosessien lisäksi, hiilihappoanhydraasit osallistuvat useisiin patologisiin tapahtumiin, kuten syöpäsolujen kasvuun ja invaasioon. CAIX entsyymin esiintymisen on todettu olevan yhteydessä huonoon ennusteeseen useissa eri kasvainryhmissä. CAIX on myös lupaava biomerkkiaine, joka kuvaa kasvainsolujen hapenpuutetta esimerkiksi kohdunkaulakanavan syövässä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu CAXII:n ilmentyvän voimakkaasti normaalin kohdun limakalvolla. Siten tällä entsyymillä voisi olla merkitystä lisääntymistoiminnassa. Hiilihappoanhydraasien ilmeneminen useissa syöpätyypeissä on johtanut moniin tutkimuksiin, joissa kasvaimiin liittyviä hiilihappoanhydraaseja tutkitaan mahdollisina syövän hoitokohteina.

Useimmat munasarjan rajalaatuiset (borderline) musinoottiset cystadenoomat ja musinoottiset cystadenokarsinoomat osoittivat kohtalaista tai vahvaa CAIX:n immunovärjäytymistä. CAIX:n esiintyminen normaalilla kohdun limakalvolla ja hyvänlaatuisissa myoomissa oli yleensä heikkoa tai satunnaista, mutta kohdunrungon syövässä CAIX:n ilmentyminen oli voimakasta. CAII ja CAXII entsyymien esiintymistä ei todettu myoomissa. Myoomien sekä kohtusarkoomien vertailussa tuli selvä tilastollinen merkitsevyys kaikkien kolmen isoentsyymin osalta. Lynchin oireyhtymää sairastavien potilaiden suolisyöpänäytteissä CAIX ilmentyi voimakkaana, mutta vähäisempänä kohdunrungon syövässä. CAII:n esiintyminen oli merkittävästi voimakkaampi Lynchin oireyhtymää sairastavien potilaiden kohdunrungon syövässä verrattuna satunnaiseen kohdunrungon syöpään ja värjäytyminen vahvistui siirryttäessä kohdun limakalvon liikakasvusta kohti pahanlaatuisia muotoja.

CAXII:n voimakas esiintyminen kohdun limakalvolla tukee aikaisempaa teoriaa, jonka mukaan CAXII:lla on tärkeä merkitys hedelmällisyydelle. Tutkimuksemme osoitti, että CAIX entsyymiä esiintyy runsaasti kohdunrungon syövässä, munasarjan musinoottisessa cystadenokarsinoomassa ja useissa kohtusarkoomissa, joissa se voisi toimia mahdollisena terapeuttisena ja diagnostisena kohdeproteiinina. CAII:n esiintyminen voisi ennustaa kohdun limakalvon liikakasvun muuttumista pahanlaatuiseen suuntaan Lynchin oireyhtymää sairastavilla potilailla ja se voisi tutkimuksemme perusteella toimia merkkiproteiinina ennakoimaan profylaktisen kohdun poiston ajankohtaa.

                                               ******

Piritta Hynninen on syntynyt Turussa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Hän on toiminut synnytys ja naistentautien erikoislääkärinä vuodesta 2004 lähtien.

Hynnisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1956, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9521-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1441, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9522-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Piritta Hynninen, piritta.hynninen@pshp.fi