LL Petteri Hervosen säde- ja kasvainhoidon alaan kuuluva väitöskirja

Chemotherapy for Castration Resistant Metastatic Prostate Cancer (Metastaattisen kastraatio-resistentin eturauhassyövän solusalpaajahoito)

tarkastetaan 5.9.2014 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Matti Aapro (Clinique de Genolier, Sveitsi). Kustoksena toimii professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen.

Eturauhassyövän solusalpaajahoito

Tutkimuksen tavoitteena oli levinneen eturauhassyövän hoitotulosten parantaminen. Dosetakseli -solusalpaajahoito on kastraatio-resistentin levinneen eturauhassyövän standardihoito. Tutkimuksessa selvitettiin ifosfamidi- ja dosetakseli -hoitojen yhdistämistä sekä lääkkeiden vaikutusta elimistössä. Lisäksi tutkittiin dosetakselin uutta annostelutapaa, joka todettiin turvalliseksi ja tehokkaaksi. Tutkimuksen tulokset ovat vaikuttaneet potilaiden hoitokäytäntöihin.

                                               ******

Petteri Hervonen on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut tlääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii erikoislääkärinä ja kliinisenä opettajana.

Hervosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1962, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9536-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1447, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9537-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Petteri Hervonen, Puh. 050 511 7727, petteri.hervonen@uta.fi