LL Tommi Kiekaran radiologian alaan kuuluva väitöskirja

Magnetic Resonance Imaging of Double-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(Kaksoissiirretekniikalla tehdyn eturistisiteen korjausleikkauksen magneettikuvantaminen)

tarkastetaan 19.9.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Roberto Blanco-Sequeiros (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Antti Paakkala.

Polven magneettikuvaus eturistisiteen korjausleikkauksen jälkeen

Magneettikuvauksella voidaan selvittää polvivaivoja myös kaksoissiirretekniikalla tehdyn eturistisiteen korjausleikkauksen jälkeen. Tommi Kiekaran tutkimuksessa havaittiin ehjissäkin jännesiirteissä yleisesti signaalimuutosta, jolla ei kuitenkaan todettu olevan yhteyttä siirteiden toimivuuteen. Magneettikuvauksella todettavia siirteiden komplikaatioita esiintyi varsin vähän.

Leikkauksessa jännesiirteet kiinnitetään reisi- ja sääriluuhun porattuihin kanaviin. Magneettikuvauksessa näissä porakanavissa todettiin laajenemista, mikä johti kanavien yhtenemiseen 11 prosentilla potilaista reisiluussa ja 29 prosentilla sääriluussa. Porakanavien yhtenemisellä ei ollut yhteyttä polven kliiniseen tukevuuteen, mutta sääriluun kanavien yhtenemisellä oli yhteys polven suurempaan liikelaajuuteen.

Jännesiirteiden oikea anatominen sijainti on edellytys polven toimivuudelle. Väitöskirjassa esitetään uusi käytännön työhön sopiva mittausmenetelmä, jolla eturistisiteen korjausleikkauksessa käytetyn jännesiirteen sijainti voidaan määrittää polven magneettikuvauksessa.

Tutkimus koostui vuosina 2004-2008 leikatuista 66 potilaasta, joiden eturistisiderepeämä hoidettiin kaksoissiirretekniikalla tehdyllä korjausleikkauksella. Magneettikuvaus tehtiin 1.5 Teslan kuvauslaitteella kaksi vuotta leikkauksen jälkeen. Magneettikuvauksen tuloksia verrattiin polven kliinisen tutkimuksen ja polven kliinisen tukevuuden mittauksen tuloksiin. Tutkimustulokset selkiyttävät polven magneettikuvauksen tulkintaa käytännön radiologin työssä.

                                               ******

Tommi Kiekara on syntynyt Kangasalla ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin ja radiologian erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut Radiologian kliinisenä opettajana vuodesta 2012 lähtien Tampereen yliopiston Lääketieteen yksikössä.

Kiekaran väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1965, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9545-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1450, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9546-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Tommi Kiekara, Puh. 050 372 1661, tommi.kiekara@uta.fi