FM Netta Nakarin yleisen kirjallisuustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Écrire sa vie, vivre son écriture. The Autobiographical Self-Reflection of Annie Ernaux and Marguerite Duras (Écrire sa vie, vivre son écriture. Annie Ernaux’n ja Marguerite Durasin omaelämäkerrallinen itsereflektio)

tarkastetaan 27.9.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Colin Davis (Lontoon yliopisto). Kustoksena toimii professori Pekka Tammi.

Annie Ernaux’n ja Marguerite Durasin omaelämäkerrallinen itsereflektio


Väitöskirjassa tutkitaan ranskalaisten kirjailijoiden Annie Ernaux’n ja Marguerite Durasin omaelämäkerrallisissa teksteissä ja kirjailijakommentaarissa esiintyvää itsereflektiota. Työ lähtee liikkeelle oletuksesta, että omaelämäkerrallisten tekstien ja niiden kirjoittajan välillä on symbioottinen yhteys, joka ei perustu pelkästään vastaavuuteen kirjojen ja niiden ulkopuolisen mailman välillä. Työssä esitetään, että omaelämäkerrallinen kirjoittaminen on kaikenkattava projekti, jossa omaelämäkerrallinen minä ja kirjailija ovat intensiivisessä ja vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. Erityisen oleellinen lähtökohta työlle on, että kaikki omaelämäkerrallinen kirjoitus viittaa lähtökohtaisesti itseensä. Väitöskirjan tarkoitus on osoittaa, että Ernaux’n ja Durasin tekstit sisältävät monenlaisia itsetiedostavuuden ja itseensäviittaavuuden muotoja. Niissä esimerkiksi kommentoidaan kirjoitusprosessia sekä viitataan kirjailijan muihin teoksiin. Samaan aikaan ne myös kertovat kuvatun subjektin elämäntarinaa, mikä on myös monien kokeellisten omaelämäkertojan perustavanlaatuinen tarkoitus.

Oleellinen osa kohdeteosten itseensäviittaavuutta ovat käytännössä loppumattomat yhteydet kohdekirjailijoiden tuotantojen osien ja myös heidän julkisen kommentaarinsa välillä. Väitöskirja esittää, että näiden yhteyksien luomasta monimutkaisesta verkostosta muodostuu yhtenäinen itsereflektiivinen tila. Koko omaelämäkerrallinen prosessi ja elämäntarinan kertominen tapahtuu tässä tilassa. Tärkeä huomio on myös se, että Ernaux’n ja Durasin elämäntarinoiden kertomisen projektit näyttäytyvät intensiivisinä ja intohimoisina sekä muodon että teeman kannalta. Tämä johtuu esimerkiksi teosten jatkuvasta uudelleenkirjoittamisesta, kirjailijoiden elämien ja kirjoittamisen välisen yhteyden painottamisesta sekä heidän teostensa tietyistä kantavista teemoista, kuten eroottisista rakkaussuhteista.

Kaiken kaikkiaan väitöskirja pyrkii kokonaisvaltaiseen kuvaukseen ja analyysiin omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ja itsereflektion yhteispelistä Ernaux’n ja Durasin valikoiduissa teoksissa ja heidän julkisessa kommentaarissaan.

******

Netta Nakari on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Nakarin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1966, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9547-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1451, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9548-9, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Netta Nakari, netta.nakari@uta.fi