TtM Jaana Auvisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

A Description of Male Participation in Prevention of Mother to Child Transmission of HIV Programmes, as Viewed by Luba-Kasai Men and Midwives in the Lusaka District of Zambia (Miesten ja kätilöiden näkemykset miehen osallisuudesta HIV tartunnan ehkäisemiseksi äidistä lapseen Sambian Lusakassa)

tarkastetaan 17.10.2014 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on emerita professori Sirpa Janhonen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Luba-Kasai miesten ja kätilöiden näkemykset miehen osallisuudesta
HIV tartunnan ehkäisemiseksi äidistä lapseen Sambian Lusakassa

HIV-infektio on kansansairaus Sambiassa ja Sambian kansallisena haasteena on HIV-tartunnan ennaltaehkäiseminen äidistä lapseen. Monet äidit tarvitsevat puolisoiden tukea voidakseen hyödyntää  neuvoloiden tarjoamia palveluja.

Luba-Kasai heimon miesten ja Lusakan alueen kätilöiden näkemyksissä miehet voivat estää tartuntaa äidistä lapseen käyttämällä itsekin neuvolapalveluja yhdessä puolison kanssa ja omaksumalla turvallisia käytäntöjä yksityiselämässään. Miehen osallisuuden esteet ja toisaalta voimavarat liittyivät mieheen itseensä sekä terveydenhuoltoon ja yhteiskunnan tilaan. Miesten ja kätilöiden yhteiset näkemykset ovat oivallinen lähtökohta keskustelulle neuvolatyössä. Luba-Kasai miehillä ja kätilöillä oli myös toisistaan eroavia käsityksiä.

Miehen näkökulman nykyiseen verrattuna laajempi huomioon ottaminen Sambian kansallista ohjelma kehitettäessä, kätilökoulutuksessa ja neuvolatyössä voi ennaltaehkäistä HIV-tartuntoja äidistä lapseen.

                                               ******

Jaana Auvinen on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa.

Auvisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1978, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9585-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1465, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9586-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.